แพ็คเกจทัวร์


CLASSIC TAKAYAMA SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN


Japan (6 วัน 4 คืน)

สวรรค์บนดิน "คามิโคจิ" สวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น นั่งกระเช้าชมวิวชินโฮตากะ กิจกรรมเก็บลูกพลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ถนนโบราณซันมาชิซึจิ โตเกียว ชินจูกุ บุฟเฟ่ต์อัพเกรดทีวีแชมป์เปี้ยน วัดอาซากุซะ ห้างอิออนมอลล์
รหัส: CPP-191026-KAMIKOCHI

คามิโคจิ / ชินโฮตากะ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 61,000 - 39,000 -
เด็กมีเตียง 58,000 - 39,000 -
เด็กไม่มีเตียง 48,000 - 29,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 61,000 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  อิสระช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ

สถานีชินโฮตากะ - จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ(กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น) - คามิโคจิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น - สะพานคัปปะ – นากาโน่

เก็บลูกพลับสดจากสวน - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุจุใจ

อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนะโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนพร้อมบริการขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (วัดอาซากุซะ) - อิสระช้อปปิ้งห้าง “นาริตะ อิออน มอลล์”

HI-LIGHT


DAY2,

ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า

DAY2,

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ

DAY2,

อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY3,

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY3,

ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า

DAY3,

ย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ
ย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ

DAY4,

จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ
จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ

DAY4,

กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น
กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น

DAY4,

คามิโคจิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น
คามิโคจิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น

DAY5,

เก็บลูกพลับสดจากสวน
เก็บลูกพลับสดจากสวน

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY5,

เมนูอัพเกรดปิ้งย่างแนะนะโดยรายการทีวีแชมเปี้ยน
เมนูอัพเกรดปิ้งย่างแนะนะโดยรายการทีวีแชมเปี้ยน

DAY6,

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (วัดอาซากุซะ)
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (วัดอาซากุซะ)

DAY6,

อิสระช้อปปิ้งห้าง “นาริตะ อิออน มอลล์”
อิสระช้อปปิ้งห้าง “นาริตะ อิออน มอลล์”

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GIFU MIYAKO HOTEL


ปราสาทโอซาก้า


ศาลเจ้านัมบะยาซากะ


อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OKUHIDA YUKUSHI NO YU HONJIN HOTEL


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า


ย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGANO KAMISUWA SHINYU HOTEL


จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ


กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น


คามิโคจิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHIBA TOKYO BAY TOKYU HOTEL


เก็บลูกพลับสดจากสวน


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุจุใจ


ROKKASEN


Breakfast Lunch Dinner


นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (วัดอาซากุซะ)


“นาริตะ อิออน มอลล์”


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs