แพ็คเกจทัวร์


ROMANTIC KORANKEI BEAUTIFUL JAPAN AUTUMN (MINOH PARK)


Japan (6 วัน 4 คืน)

ชมใบไม้เปลี่ยนสี วัดอิคคิวจิ น้ำตกมิโนะ สวนโครังเคย์ **ชมเทศกาลดอกซากุระบานในฤดูใบไม้แดง** ฟูจิซัง นั่งกระเช้าคาจิคาจิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ พิเศษ! อิ่มอร่อยกับเมนูไคเซคิปู 3 ชนิดจากร้านดัง
รหัส: CPP-191115-KRK

Sakura Autumn

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 59,900 - 37,000 -
เด็กมีเตียง 56,900 - 37,000 -
เด็กไม่มีเตียง 47,900 - 28,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 59,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


 เมืองมิโน่ - เยี่ยมชมน้ำตกมิโน่ – ทดลองชิมเท็มปุระใบเมเปิ้ล - วัดคะทสึโอจิ 

เส้นทางใหม่ในเกียวโต(เมืองหลวงเก่า) – วัดอิคคิวจิ  -  วัดโคไดจิ

สวนโครังเคย์ชมใบไม้เปลี่ยนสี - เมืองโอบาระ - เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดง

จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ภูเขาคาจิคาจิ(กระเช้าไฟฟ้า)

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ(โตเกียว) - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ(โอซาก้า)

อิ่มอร่อยกับเซ็ตหมูย่างบนหินภูเขาไฟ

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเนื้อหมูเนื้อวัว

พิเศษอิ่มอร่อยกับเมนูไคเซคิปู 3 ชนิดจากร้านดัง

HI-LIGHT


DAY2,

อุทยานน้ำตกมิโน่
อุทยานน้ำตกมิโน่

DAY2,

 วัดคะทสึโอจิ
วัดคะทสึโอจิ

DAY3,

วัดอิคคิวจิ
วัดอิคคิวจิ

DAY3,

วัดโคไดจิ
วัดโคไดจิ

DAY4,

สวนโครังเคย์ชมใบไม้เปลี่ยนสี
สวนโครังเคย์ชมใบไม้เปลี่ยนสี

DAY4,

สะพานทสึริบาชิ
สะพานทสึริบาชิ

DAY4,

เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 23
เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 23

DAY5,

จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

DAY5,

ภูเขาคาจิคาจิ(กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาคาจิคาจิ(กระเช้าไฟฟ้า)

DAY5,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY6,

ชมใบไม้เปลี่ยนสีต้นแปะก๊วยสีเหลืองทอง
ชมใบไม้เปลี่ยนสีต้นแปะก๊วยสีเหลืองทอง

DAY6,

ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ
ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA DAI-ICHI HOTEL


อุทยานน้ำตกมิโน่


วัดคะทสึโอจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL


วัดอิคคิวจิ 


วัดโคไดจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ATAMI SEASIDE SPA & RESORT


สวนโครังเคย์ชมใบไม้เปลี่ยนสี


สะพานทสึริบาชิ


เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวาคูจิโกะ


ภูเขาคาจิคาจิ(กระเช้าไฟฟ้า)


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


ชมใบไม้เปลี่ยนสีต้นแปะก๊วยสีเหลืองทอง


ฮาราจูกุ


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs