แพ็คเกจทัวร์


2019 SAGA INTERNATIONAL BALLOON FIESTA


Japan (6 วัน 4 คืน)

ไฮไลท์คิวชู ชมเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ครั้งที่ 40 (จ.ซากะ) ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ ชมเมืองแห่งปลาคาร์ฟ หุบเขาอุนเซ็น (นั่งกระเช้า) ออนเซ็นแช่เท้าโอะบามะ เที่ยวรีสอร์ทดอกไม้ เฮ้าส์เทนบอช ชมเทศกาลแสงไฟ ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
รหัส: CPP-191031-BALLOON

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดมิยาซากิ - ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ - น้ำตกมะนะอิ - อิสระกิจกรรมพายเรือ

คุมาโมะโต้ - ล่องเรือเฟอร์รี่จังหวัดนางาซากิ - ชมเมืองแห่งปลาคาร์ฟธรรมชาติ

จิบชาร้อนและนั่งชมสวนสวย - หุบเขาอุนเซ็น(กระเช้าไฟฟ้า) - อิสระกับบ่อน้ำพุร้อน องเซ็นแช่เท้าโอะบามะ

ชมหมู่บ้านจำลองฮอล์แลนด์แบบชาวฮอลันดา (รีสอร์ทแห่งมวลดอกไม้) - ชมเทศกาลการประดับแสงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ชมเทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ ครั้งที่ 40 (จังหวัดซากะ)   อิสระช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

HI-LIGHT


DAY2,

ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ
ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ

DAY2,

น้ำตกมะนะอิ
น้ำตกมะนะอิ

DAY3,

บ่อน้ำพุร้อน องเซ็นแช่เท้าโอะบามะ
บ่อน้ำพุร้อน องเซ็นแช่เท้าโอะบามะ

DAY4,

หมู่บ้านจำลองฮอล์แลนด์
หมู่บ้านจำลองฮอล์แลนด์

DAY4,

เทศกาลการประดับแสงไฟ
เทศกาลการประดับแสงไฟ

DAY5,

เทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ ครั้งที่ 40 (จังหวัดซา
เทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ ครั้งที่ 40 (จังหวัดซา

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน
อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KUMAMOTO ANA CROWNE HOTEL


ทาคาจิโฮะ


น้ำตกมะนะอิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม UNZEN TOYOKAN HOTEL


เฟอร์รี่


หุบเขาอุนเซ็น (กระเช้าไฟฟ้า)


บ่อน้ำพุร้อน องเซ็นแช่เท้าโอะบามะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HUIS TEN BOSCH NIKKO HOTEL


HTB


KINGDOM OF LIGHTS


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA NEW OTANI HOTEL


เทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ


ย่านเทนจิน


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)