แพ็คเกจทัวร์


ทัวร์ยุโรปบอลติก (ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์)


Europe (8 วัน 6 คืน)

ทัวร์ยุโรป แกรนด์บอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์
รหัส: CPX-EUR190920-BALTIC

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


บอลติก ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์

วิลนิอุส - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับประตูเมืองและมหาวิหารวิลนิอุส – ชมโบสถ์เซ็นต์แอน (St.Anne’s Church) - พิพิธภัณฑ์ KGB –  ช็อปปิ้งห้างอะโครโพลิส

ทราไก - ปราสาททราไก - โชว์เล่ย์ - ชมเนินไม้กางเขน – ริก้า (ลัตเวีย)

บอสก้า - ชมพระราชวังรุนดาเล่ - ริก้า – ชมย่านเมืองเก่า –ผ่านชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - ย่านใจกลางเมืองโดมสแควร์ – TOWN HALL SQUARE - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์

พาร์นู – ชมบ้านไม้ – ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (PARNU CITY HALL) - เดินเล่นพาร์นูเมนสตรีท - ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) – เข้าชมพระราชวังแคทเดอริค

ทาลลินน์ - ชมเขตเมืองเก่าทูมเปีย - นั่งเรือเฟอรี่สู่ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - ซีเนทสแควร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - มหาวิหารเฮลซิงกิ – ROCK CHURCH - โบสถ์อุสเพนสกี้ - มาร์เก็ต สแควร์

 

HI-LIGHT


DAY2,

ประตูเมืองวิลนิอุส
ประตูเมืองวิลนิอุส

DAY2,

โบสถ์เซ็นต์แอน
โบสถ์เซ็นต์แอน

DAY2,

มหาวิหารวิลนีอุส
มหาวิหารวิลนีอุส

DAY3,

ปราสาททราไก
ปราสาททราไก

DAY3,

เนินไม้กางเขน
เนินไม้กางเขน

DAY4,

พระราชวังรุนดาเล่
พระราชวังรุนดาเล่

DAY4,

โดมสแควร์
โดมสแควร์

DAY5,

ชมบ้านไม้พาร์นู
ชมบ้านไม้พาร์นู

DAY 7,

อนุสาวรีย์ชิเบลิอุส
อนุสาวรีย์ชิเบลิอุส

DAY 7,

มหาวิหารเฮลซิงกิ
มหาวิหารเฮลซิงกิ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN VILNIUS HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN VILNIUS HOTEL


ประตูเมืองวิลนิอุส


โบสถ์เซ็นต์แอน


มหาวิหารวิลนีอุส


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RADISSON BLU HOTEL LATVIJA RIGA


ปราสาททราไก


เนินไม้กางเขน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RADISSON BLU HOTEL LATVIJA RIGA


พระราชวังรุนดาเล่


โดมสแควร์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU


ชมบ้านไม้พาร์นู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SCANDIC PARK HELSINKI HOTEL


ชมเมืองเก่าทูมเปีย


เรือเฟอร์รี่


Breakfast Lunch Dinner


อนุสาวรีย์ชิเบลิอุส


มหาวิหารเฮลซิงกิ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs