แพ็คเกจทัวร์


HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER BALLOON EXTREME x ARGO CAR x THE LITTLE WORLD


Japan (7 วัน 5 คืน)

ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เมืองกุโจ แต่งชุดยุกาตะ เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง กิจกรรมขึ้นบอลลูนและนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ปราสาทนาโกย่า มิเอะ สวนดอกไม้ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต
รหัส: CPP-190909-HOT

เส้นทาง กิฟุ-นาโกย่า-มิเอะ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 55,000 - 38,000 -
เด็กมีเตียง 52,000 - 38,000 -
เด็กไม่มีเตียง 43,000 - 29,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 55,000 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะ - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ

ตลาดเช้าพื้นเมือง - กิจกรรมแต่งยุกาตะเดินเล่นเมืองโบราณ (เมืองกุโจฮะจิมัง) - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง

บริการท่านด้วยชาเขียวและสุดยอดพาร์เฟ่ต์ขึ้นชื่อของเมืองกุโจ

กิจกรรมขึ้นบอลลูน และ กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (ขึ้นกับสภาพอากาศ)

บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดโอะสึแคนนอน

อิสระช้อปปิ้งเดินเล่นย่านถนนโอะสึ – ปราสาทนาโกย่า - เดินเล่นย่านคินชาจิโยโคโจ

ลิตเติ้ลเวิลด์พิพิธภัณฑ์โลกใบเล็ก

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (จังหวัดมิเอะ) - อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”

HI-LIGHT


DAY 02,

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

DAY 02,

ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ
ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ

DAY 02,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

DAY 03,

ตลาดเช้าพื้นเมือง
ตลาดเช้าพื้นเมือง

DAY 03,

กิจกรรมแต่งยุกาตะ
กิจกรรมแต่งยุกาตะ

DAY 03,

เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง
เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง

DAY 03,

บริการท่านด้วยชาเขียวและพาร์เฟ่ต์
บริการท่านด้วยชาเขียวและพาร์เฟ่ต์

DAY 04,

กิจกรรมขึ้นบอลลูนและนั่งรถทะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
กิจกรรมขึ้นบอลลูนและนั่งรถทะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

DAY 04,

บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์
บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์

DAY 04,

วัดโอะสึแคนนอน
วัดโอะสึแคนนอน

DAY 04,

อร่อยกับเซ็ตหมูทอด
อร่อยกับเซ็ตหมูทอด

DAY 05,

ลิตเติ้ลเวิลด์
ลิตเติ้ลเวิลด์

DAY 05,

ปราสาทนาโกย่า
ปราสาทนาโกย่า

DAY 05,

ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

DAY 06,

สวนดอกไม้ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”
สวนดอกไม้ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”

DAY 06,

ช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”
ช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


หมู่บ้านชิราคาวะโกะ


ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GUJO HACHIMAN HOTEL


ตลาดเช้าพื้นเมือง


กิจกรรมแต่งยุกาตะ


เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง


บริการท่านด้วยชาเขียวและพาร์เฟ่ต์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL


กิจกรรมขึ้นบอลลูนและนั่งรถทะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก


บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์


วัดโอะสึแคนนอน


อร่อยกับเซ็ตหมูทอด


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL


ลิตเติ้ลเวิลด์


ปราสาทนาโกย่า


ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU COMFORT HOTEL


สวนดอกไม้ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”


ช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs