แพ็คเกจทัวร์


SPECIAL LITE CHUBU FLOWER PARK & KANSAI(2D FREE)


Japan (7 วัน 5 คืน)

กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ช้อปปิ้งถนนซันมิชิซึจิ เกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นารา นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ อิสระ 2 วัน อาบน้ำแร่ 1 คืน
รหัส: CPP-190909-SPEC.LITE

ชูบุ & คันไซ ฟรี 2 วันว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะ (จังหวัดกิฟุ) - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ (เมืองทาคายาม่า)

วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (จังหวัดเกียวโต) - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” หรือ ซื้อทัวร์แนะนำอื่น ๆ

นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึวัดโทไดจิ (จังหวัดนารา) - อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต” (จังหวัดมิเอะ)

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ นาบานะ โนะ ซาโตะ - ช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์

HI-LIGHT


DAY 02,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY 02,

ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ
ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ

DAY 02,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

DAY 03,

วัดน้ำใสคิโยะมิสึ
วัดน้ำใสคิโยะมิสึ

DAY 03,

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

DAY 04,

ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล" หรือ อิสระช้อปปิ้ง
ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล" หรือ อิสระช้อปปิ้ง

DAY 05,

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริมท่องเที่ยว
อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริมท่องเที่ยว

DAY 06,

หลวงพ่อโตไดบุทสึวัดโทไดจิ
หลวงพ่อโตไดบุทสึวัดโทไดจิ

DAY 06,

ช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”
ช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”

DAY 06,

สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ
สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ 


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


วัดน้ำใสคิโยะมิสึ


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล" หรือ อิสระช้อปปิ้ง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริมท่องเที่ยว


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU COMFORT HOTEL


หลวงพ่อโตไดบุทสึวัดโทไดจิ


ช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”


สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ 


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs