แพ็คเกจทัวร์


JAPAN PAY LITE [1 DAY FREE]


Japan (6 วัน 4 คืน)

นารา นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึวัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 โตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ วัดนาริตะซังชินโชจิ อิสระ 1 วัน อาบน้ำแร่ 1 คืน
รหัส: CPP-190924-LITE

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึวัดโทไดจิ (จังหวัดนารา) - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (จังหวัดเกียวโต) - ปราสาททองคินคาคุจิ (จังหวัดเกียวโต)

รถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น 30 นาที - ทะเลสาบปลาไหลน้ำจืดฮามานะ - อิสระช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  - มหานครโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

วัดนาริตะซังชินโชจิ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์

อิ่มอร่อยเซ็ตหมูย่างบนหินภูเขาไฟ - บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

HI-LIGHT


DAY 02,

หลวงพ่อโตไดบุทสึ
หลวงพ่อโตไดบุทสึ

DAY 02,

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

DAY 02,

ปราสาททองคินคาคุจิ
ปราสาททองคินคาคุจิ

DAY 03,

รถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น
รถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น

DAY 03,

ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

DAY 03,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

DAY 03,

บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

DAY 04,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค

DAY 04,

ภูเขาไฟฟูจิชั้น5
ภูเขาไฟฟูจิชั้น5

DAY 04,

เซ็ตหมูย่างบนหินภูเขาไฟ
เซ็ตหมูย่างบนหินภูเขาไฟ

DAY 04,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 04,

บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู
บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

DAY 05,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY 05,

ทัวร์นิกโก้
ทัวร์นิกโก้

DAY 06,

วัดนาริตะซังชินโชจิ
วัดนาริตะซังชินโชจิ

DAY 06,

ช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL


หลวงพ่อโตไดบุทสึ


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


ปราสาททองคินคาคุจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


รถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น


ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น


บุฟเฟต์ขาปูยักษ์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค


ภูเขาไฟฟูจิชั้น5


เซ็ตหมูย่างบนหินภูเขาไฟ


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 


บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์นิกโก้


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซังชินโชจิ


ช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs