แพ็คเกจทัวร์


YOKOSO HOKKAIDO JOZANKEI HOHEIKYO IN AUTUMN


Japan (6 วัน 4 คืน)

ฮอกไกโด..ใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโจซังเคย์ จุดชมวิวเขื่อนโฮเฮะอิเคียว จุดชมวิวสะพานนิชิคิบาชิ และ สระน้ำไมซึรุโนะโทะโระ กิจกรรมเก็บผลไม้ในสวน ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต-สถานีรถไฟ JR-Sapporo อิ่มอร่อยหม้อไฟสุกี้ยากี้เนื้อวัว-บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างซีฟู๊ด
รหัส: CPP-190928-JOZANKEI

ฮอกไกโด, ใบไม้เปลี่ยนสี

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 57,900 - 35,700 -
เด็กมีเตียง 53,900 - 35,700 -
เด็กไม่มีเตียง 44,900 - 26,700 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 57,900 - 35,700 -
เด็กมีเตียง 53,900 - 35,700 -
เด็กไม่มีเตียง 44,900 - 26,700 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 57,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมโรงงานนิกกะวิสกี้ (เมืองโยะอิจิ), กระเช้ากอนโดล่าสู่จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี(เมืองโจซังเคย์)

จุดชมวิวเขื่อนโฮเฮะอิเคียว (1 ใน 100 เขื่อนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น) - จุดชมวิวสะพานนิชิคิบาชิ และ สระน้ำไมซึรุโนะโทะโระ

จุดชมวิวสะพานแขวนฟุตามิชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี – เก็บผลไม้สดจากสวน

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดสดโจวไก

อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (เมืองคิตะฮิโรชิม่า), สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโรสเตชั่นและย่านซึซึกิโนะ ทานุกิโคจิ

อิ่มอร่อยหม้อไฟสุกี้ยากี้เนื้อวัว

อัพเกรดมื้อค่ำสุดพิเศษกับบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างทะเล พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิดและเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

 

HI-LIGHT


DAY2,

ข้าวห่อสาหร่าย “โอนิงิริ”
ข้าวห่อสาหร่าย “โอนิงิริ”

DAY2,

โรงงานนิกกะวิสกี้ (เมืองโยะอิจิ)
โรงงานนิกกะวิสกี้ (เมืองโยะอิจิ)

DAY2,

กระเช้ากอนโดล่า(เมืองโจซังเคย์)
กระเช้ากอนโดล่า(เมืองโจซังเคย์)

DAY3,

จุดชมวิวเขื่อนโฮเฮะอิเคียว
จุดชมวิวเขื่อนโฮเฮะอิเคียว

DAY3,

จุดชมวิวสะพานนิชิคิบาชิ
จุดชมวิวสะพานนิชิคิบาชิ

DAY3,

สระน้ำไมซึรุโนะโทะโระ
สระน้ำไมซึรุโนะโทะโระ

DAY3,

จุดชมวิวสะพานแขวนฟุตามิ
จุดชมวิวสะพานแขวนฟุตามิ

DAY3,

เก็บผลไม้สดจากสวน(ตามฤดูกาล)
เก็บผลไม้สดจากสวน(ตามฤดูกาล)

DAY4,

พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (เมืองคิตะฮิโรชิม่า)
พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (เมืองคิตะฮิโรชิม่า)

DAY4,

อาคารบริหารงานรัฐบาลเก่า
อาคารบริหารงานรัฐบาลเก่า

DAY4,

อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างทะเลปุยักษ์
อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างทะเลปุยักษ์

DAY5,

ศาลเจ้าฮอกไกโด
ศาลเจ้าฮอกไกโด

DAY5,

ตลาดสดโจวไก
ตลาดสดโจวไก

DAY5,

เซ็ตไคเซ็นดงข้าวหน้าอาหารทะเล
เซ็ตไคเซ็นดงข้าวหน้าอาหารทะเล

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม JOZANKEI VIEW HOTEL


ข้าวห่อสาหร่าย “โอนิงิริ”


โรงงานนิกกะวิสกี้ (เมืองโยะอิจิ)


กระเช้ากอนโดล่า(เมืองโจซังเคย์)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม JOZANKEI VIEW HOTEL


จุดชมวิวเขื่อนโฮเฮะอิเคียว


วิวสะพานนิชิคิบาชิ


สระน้ำไมซึรุโนะโทะโระ


จุดชมวิวสะพานแขวนฟุตามิ


เก็บผลไม้สดจากสวน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL or MYSTAYS PREMIER HOTEL or THE B


พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต 


อาคารบริหารงานรัฐบาลเก่า


NANDA


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL or MYSTAYS PREMIER or THE B


ศาลเจ้าฮอกไกโด


ตลาดสดโจวไก


เซ็ตไคเซ็นดงข้าวหน้าอาหารทะเล


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs