แพ็คเกจทัวร์


HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER BOKKA GREEN KOCHIA & BALLOON EXTREME(1D)


Japan (7 วัน 5 คืน)

เที่ยวคุ้ม นอน 5 คืน เส้นทาง กิฟุ นาโกย่า มิเอะ เมืองเก่าทาคายาม่า ถนนโบราณซันมาชิซูจิ เมืองกุโจ ใส่ยูกาตะชมเมือง กิจกรรมทำอาหารสาธิต อร่อยกับพาร์เฟ่ต์ชื่อดัง ขึ้นบอลลูนชมวิว นาโกย่า อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน ชมสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
รหัส: CPP-190826-KOCHIA

กิฟุ-นาโกย่า-มิเอะ

รายละเอียดเพิ่มเติม


สวนดอกไม้ฮิรุกาโนะบ๊คคะโนะซาโตะ (จังหวัดกิฟุ) - เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

ทาคายาม่า - ตลาดเช้าพื้นเมือง - เยี่ยมชมสถานที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ

เมืองกุโจฮะจิมัง - กิจกรรมแต่งยุกาตะเดินเล่นเมืองโบราณ - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - ชิมชาเขียวและสุดยอดพาร์เฟ่ต์ขึ้นชื่อของเมืองกุโจ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

กิจกรรมขึ้นบอลลูน - ท้าทายกับกิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก - บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์

อิสระช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็มในเมืองนาโกย่า

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (จังหวัดมิเอะ) - อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”

โทะโกะนาเมะอิออนมอลล์และย่านซาคาเอะ

HI-LIGHT


DAY2,

สวนดอกไม้ฮิรุกาโนะบ๊คคะโนะซาโตะ
สวนดอกไม้ฮิรุกาโนะบ๊คคะโนะซาโตะ

DAY2,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY3,

ตลาดเช้าพื้นเมือง
ตลาดเช้าพื้นเมือง

DAY3,

ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า

DAY3,

ถนนโบราณซันมิชิซึจิ
ถนนโบราณซันมิชิซึจิ

DAY3,

กิจกรรมแต่งยุกาตะเดินเล่นเมืองโบราณ
กิจกรรมแต่งยุกาตะเดินเล่นเมืองโบราณ

DAY4,

กิจกรรมขึ้นบอลลูน
กิจกรรมขึ้นบอลลูน

DAY4,

กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

DAY4,

บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์
บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็มในเมืองนาโกย่า
อิสระช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็มในเมืองนาโกย่า

DAY6,

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”
สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”

DAY6,

“นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”
“นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”

DAY6,

อิสระช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์
อิสระช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


สวนดอกไม้ฮิรุกาโนะบ๊คคะโนะซาโตะ


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GUJO HACHIMAN HOTEL


ตลาดเช้าพื้นเมือง


ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า


ถนนโบราณซันมิชิซึจิ


กิจกรรมแต่งยุกาตะเดินเล่นเมืองโบราณ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA KANKO HOTEL


กิจกรรมขึ้นบอลลูน


กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก


บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA KANKO HOTEL


อิสระช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็มในเมืองนาโกย่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU CENTRAIR HOTEL


สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”


“นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”


อิสระช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs