แพ็คเกจทัวร์


LILY PARK SHIRAHIGE & HEAT BALLOON[GUJO ODORI DANCE]


Japan (6 วัน 4 คืน)

กรุ๊ปพิเศษ!! สนุกกับกิจกรรมระบำกุโจ เส้นทาง ชิงะ-กิฟุ-ฟูจิ-โตเกียว ภูเขาดอกลิลลี่ (นั่งกอนโดล่า) กิฟุ กุโจ ขึ้นบอลลูน-นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ขึ้นชมฟูจิ ช้อปปิ้งโตเกียว (ฟรี 1 วัน)
รหัส: CPP-190715-LILY

ระบำกุโจ, ทุ่งลิลลี่

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศาลเจ้าชิราฮิเกะ (ชมเสาโทริอิในทะเลสาบ) - ชมลานดอกไม้ภูเขาฮาโคะดาเตะ (กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า)

กุโจฮะจิมัง (จังหวัดกิฟุ) – เข้าร่วมงานเทศกาลระบำพื้นเมืองกุโจ - กิจกรรมขึ้นบอลลูน - ท้าทายกับกิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

โตเกียว – ชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ทัวร์เสริม 1 วัน

วัดนาริตะชินโชจิ (จังหวัดชิบะ) - ห้างนาริตะอิออนมอลล์ 

HI-LIGHT


DAY2,

ศาลเจ้าชิราฮิเกะ (ชมเสาโทริอิในทะเลสาบ)
ศาลเจ้าชิราฮิเกะ (ชมเสาโทริอิในทะเลสาบ)

DAY2,

ชมลานดอกไม้ภูเขาฮาโคะดาเตะ (กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า)
ชมลานดอกไม้ภูเขาฮาโคะดาเตะ (กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า)

DAY2,

งานเทศกาลระบำพื้นเมืองกุโจ
งานเทศกาลระบำพื้นเมืองกุโจ

DAY3,

กิจกรรมขึ้นบอลลูน
กิจกรรมขึ้นบอลลูน

DAY3,

กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

DAY3,

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY4,

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

DAY4,

ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งชินจูกุ

DAY5,

ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"
ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"

DAY5,

ทัวร์เสริม "นิกโก้"
ทัวร์เสริม "นิกโก้"

DAY6,

วัดนาริตะชินโชจิ
วัดนาริตะชินโชจิ

DAY6,

ห้างนาริตะอิออนมอลล์
ห้างนาริตะอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GUJO HACHIMAN HOTEL


ศาลเจ้าชิราฮิเกะ


ชมลานดอกไม้ภูเขาฮาโคะดาเตะ


งานเทศกาลระบำพื้นเมืองกุโจ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MATSUMOTO MARUNOUCHI HOTEL


กิจกรรมขึ้นบอลลูน


กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL


ภูเขาไฟฟูจิ


ชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL


TDL


"นิกโก้"


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะชินโชจิ


ห้างนาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs