แพ็คเกจทัวร์


UNSEEN SHIKOKU & KANSAI (2 ISLANDS:TAKAMATSU - KAGAWA – OKAYAMA - OSAKA)


Japan (6 วัน 4 คืน)

เส้นทางใหม่ เที่ยว 2 เกาะญี่ปุ่น ชิโกคุ-คันไซ ชมสวนสวยริทสึริน หุบเขาโอะโบะเคโคะโบะเคะ (ล่องเรือ) สะพานเถาวัลย์ 1,000 ปี ศาลเจ้าคมปิระซัง กิจกรรมทำเส้นอุด้งจากเรื่องโคนัน ปราสาทโอคายาม่า ไทโยพาร์ค ชมปราสาทอยชวานสไตน์ ช้อปปิ้งโอซาก้า
รหัส: CPP-190713-KAGAWA

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทะคะมัทสึ - สวนริทสึริน – ช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ (มิโยะชิ)

ล่องเรือชมช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ – สะพานเถาวัลย์ 1,000 ปี อิยะคาซึระบาชิ – โทสะ(จังหวัดโคจิ)

เมืองโคะโตะฮิระ – เรียนทำเส้นอุด้งจากการ์ตูนเรื่องโคนัน – ศาลเจ้าคมปิระซัง – โอคายาม่า(เกาะฮอนชู)

ปราสาทโอคายาม่า - ชมความงามปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทต้นแบบไทโยพาร์ค (นั่งมินิเคเบิ้ลคาร์)

นครโอซาก้า - ตลาดสดคุโระมง - ชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

 

HI-LIGHT


DAY2,

สวนริทสึริน
สวนริทสึริน

DAY2,

ล่องเรือชมช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ
ล่องเรือชมช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ

DAY2,

สะพานเถาวัลย์ 1,000 ปี อิยะคาซึระบาชิ
สะพานเถาวัลย์ 1,000 ปี อิยะคาซึระบาชิ

DAY3,

เรียนทำเส้นอุด้งจากการ์ตูนเรื่องโคนัน
เรียนทำเส้นอุด้งจากการ์ตูนเรื่องโคนัน

DAY3,

ศาลเจ้าคมปิระซัง
ศาลเจ้าคมปิระซัง

DAY4,

 ปราสาทโอคายาม่า
ปราสาทโอคายาม่า

DAY4,

ไทโยพาร์ค
ไทโยพาร์ค

DAY4,

นั่งมินิเคเบิ้ลคาร์
นั่งมินิเคเบิ้ลคาร์

DAY5,

ตลาดสดคุโระมง
ตลาดสดคุโระมง

DAY5,

ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY5,

คันไซอิออนมอลล์
คันไซอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KAGAWA TAKAMATSU JR CLEMENT HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KOCHI TOSA TAKASAGO HOTEL


สวนริทสึริน


ล่องเรือชมช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ


สะพานเถาวัลย์ 1,000 ปี


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OKAYAMA GRANVIA HOTEL


เรียนทำเส้นอุด้ง


ศาลเจ้าคมปิระซัง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


 ปราสาทโอคายาม่า


ไทโยพาร์ค


นั่งมินิเคเบิ้ลคาร์


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดสดคุโระมง


ชินไซบาชิ


คันไซอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs