แพ็คเกจทัวร์


TOP OF JAPAN WAKKANAI HOKKAIDO LAVENDER


Japan (7 วัน 4 คืน)

เที่ยวทางเหนือสุดของเกาะฮอกไกโด "วัคคาไน" แหลมโนะชัปปุ ล่องเฟอร์รี่สู่เกาะเระบุน - ริชิริ ชมไข่หอยเม่นสด แหลมเซ็มโบชิ ค้างคืนบนเกาะริชิริ โซอุนเดียว ฟูราโน่ ชมทุ่งเลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม คลองโอตาระ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างซีฟู๊ด
รหัส: CPP-190715-WAKKANAI

วัคคาไน-ทุ่งลาเวนเดอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม


เกาะฮอกไกโด - สนามบินวัคคะไน  สวนสาธารณะวัคคะไน - จุดชมวิวแหลมโนะชัปปุ (ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า)

 

วัคคะไน - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะเระบุน (ชั้นเฟิร์สคลาส) - ท่าเรือคาฟุคะ - จุดชมวิวแหลมสุโคตัน่และแหลมซาคาอิและหอสังเกตุการณ์โมะโมะอิวะเนะโกะอิวะ

 

ล่องเฟอร์รี่สู่เกาะริชิริ (ชั้นเฟิร์สคลาส) - ประสบการณ์ใหม่ลองชิมไข่หอยเม่นสด - บึงโอะทาโตะมาริ  จุดชมวิวแหลมเซ็มโบชิ - ค้างคืนบนเกาะริชิริ

 

เกาะริชิริ - ท่าเรือโอะชิโดะมาริ - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือวัคคะไน (เฟิร์สคลาส)  จุดชมวิวแหลมโซยะเหนือสุดแผ่นดินญี่ปุ่น - มมเบทสึ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งวิทยาศาสตร์ “กิซะ” - เมืองโซอุนเคียว

 

ทุ่งข้าวบาร์เลย์บิเอ - ฟุราโน่ - ทุ่งลาเวนเดอร์ (กระเช้าห้อยขา) - ฟาร์มโทมิตะ

 

อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิด และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

 

โอตารุ - เก็บผลเชอร์รี่ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 

อิสระช้อปปิ้งสถานี เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น

HI-LIGHT


DAY2,

สวนสาธารณะวัคคะไน
สวนสาธารณะวัคคะไน

DAY2,

จุดชมวิวแหลมโนะชัปปุ (ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า)
จุดชมวิวแหลมโนะชัปปุ (ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า)

DAY3,

ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะเระบุน
ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะเระบุน

DAY3,

จุดชมวิวแหลมสุโคตัน
จุดชมวิวแหลมสุโคตัน

DAY3,

หอสังเกตุการณ์โมะโมะอิวะเนะโกะอิวะ
หอสังเกตุการณ์โมะโมะอิวะเนะโกะอิวะ

DAY3,

ประสบการณ์ใหม่ลองชิมไข่หอยเม่นสด
ประสบการณ์ใหม่ลองชิมไข่หอยเม่นสด

DAY4,

จุดชมวิวแหลมโซยะเหนือสุดแผ่นดินญี่ปุ่น
จุดชมวิวแหลมโซยะเหนือสุดแผ่นดินญี่ปุ่น

DAY4,

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง “กิซะ”
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง “กิซะ”

DAY5,

ทุ่งข้าวบาร์เลย์บิเอ
ทุ่งข้าวบาร์เลย์บิเอ

DAY5,

ทุ่งลาเวนเดอร์ (กระเช้าห้อยขา)
ทุ่งลาเวนเดอร์ (กระเช้าห้อยขา)

DAY5,

ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ
ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ

DAY5,

อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอา
อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอา

DAY6,

เก็บผลเชอร์รี่สด
เก็บผลเชอร์รี่สด

DAY6,

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ

DAY6,

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม WAKKANAI ANA CROWNE PLAZA HOTEL


สวนสาธารณะวัคคะไน


จุดชมวิวแหลมโนะชัปปุ (ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RISHIRI ISLAND RISHIRI INN HOTEL


ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะเระบุน


จุดชมวิวแหลมสุโคตัน


หอสังเกตุการณ์โมะโมะอิวะเนะโกะอิวะ


ประสบการณ์ใหม่ลองชิมไข่หอยเม่นสด


บึงโอะทาโตะมาริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO KAKU GRAND HOTEL


จุดชมวิวแหลมโซยะเหนือสุดแผ่นดินญี่ปุ่น


พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งวิทยาศาสตร์ “กิซะ”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL


ทุ่งข้าวบาร์เลย์บิเอ


ทุ่งลาเวนเดอร์ (กระเช้าห้อยขา)


ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ


NANDA


Breakfast Lunch Dinner


สวนเชอร์รี่


คลองโอตารุ


นาฬิกาไอน้ำโบราณ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs