แพ็คเกจทัวร์


LITE JAPAN PROMOTION & FRUITS PICKING


Japan (6 วัน 3 คืน)

เที่ยวเต็มทุกวัน (นอน 3 คืน) ปราสาทอิงะอุเอะโนะ ชมการแสดงนินจา เดินเล่นย่านชาจิโยโคโจ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชมฟูจิ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ โตเกียว โอไดบะ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ-ชิบูย่า
รหัส: CPP-190723-KACHI

เที่ยวคุ้ม (นอน 3 คืน)

รายละเอียดเพิ่มเติม


ปราสาทอิงะอุเอะโนะ (จังหวัดมิเอะ) - การแสดงอิงะนินจา - เดินเล่นคินชาจิโยโคโจ

ศาลเจ้าอะทสึตะ - เก็บผลไม้สดจากสวน(ตามฤดูกาล)

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า) - ล่องเรือสำราญทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

ศาลเจ้าเมย์จิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุและชิบูย่า - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิสระถ่ายภาพะพานเรนโบว์ l ชมรูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์นเท่ากับตัวจริง

HI-LIGHT


DAY2,

ปราสาทอิงะอุเอะโนะ
ปราสาทอิงะอุเอะโนะ

DAY2,

การแสดงอิงะนินจา
การแสดงอิงะนินจา

DAY3,

ศาลเจ้าอะทสึตะ
ศาลเจ้าอะทสึตะ

DAY3,

เก็บผลไม้สดจากสวน(ตามฤดูกาล)
เก็บผลไม้สดจากสวน(ตามฤดูกาล)

DAY3,

โกะเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
โกะเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY4,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัคไค
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัคไค

DAY4,

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

DAY4,

ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า)

DAY4,

ล่องเรือสำราญทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
ล่องเรือสำราญทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

DAY5,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY5,

ย่านฮาราจูกุ
ย่านฮาราจูกุ

DAY5,

ห้างไดเวอร์ซิตี้
ห้างไดเวอร์ซิตี้

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU REI HOTEL


ปราสาทอิงะอุเอะโนะ


การแสดงอิงะนินจา


คินชาจิโยโคโจ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GOTEMBA FUJINOBOKAEN HOTEL


ศาลเจ้าอะทสึตะ


พีช หรือ แพร์ หรือ องุ่น


โกะเท็มบะ เอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัคไค


ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5


ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า)


ล่องเรือคาวาคูจิโกะ


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าเมย์จิ


ฮาราจูกุ


ย่านชิบูย่า


ห้างไดเวอร์ซิตี้


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs