แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom EU-06] อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์(มรดกโลก) - อิตาลี


Europe (6 วัน 5 คืน)

แพคเกจทัวร์ยุโรปกึ่งอิสระ (พร้อมรถและคนขับพูดไทยบริการ รวมวีซ่าและประกันฯ)
รหัส: CPX-EUR2019-006

แพคเกจอิสระ, ทัวร์ยุโรป

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 83,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 83,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 0 - 83,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 83,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 23,900 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันแรก คณะเดินทางมาถึงสนามบินเมืองมิลาน / พบกับ Thai Driver / เมืองซิร์มิโอเน่ (Sirmione) เมือง Unseen ของอิตาลี มีอายุกว่า 2,000 ปี

ชมทะเลสาบ Carezza Lake / เดินทางสู่เมืองโบลซาโน (Bolzano) ประตูสู่อุทยานโดโลไมท์

วันที่สอง ออร์ติเซ่ - ฟูเน่ (Funes) – Cable Car to Alpe di Siusi (ไม่รวมค่ากระเช้า) – เมือง Seceda – เมืองคอร์ติน่า ดอมปาซโซ่ (Cortina D’Amprezzo) เมืองสกีรีสอร์ท

วันที่สาม ทะเลสาบมิซูลิน่า (Misurina Lake) - ชมวิวสวยๆที่ Tre Cime di Lavaredo - ทะเลสาบเบรส (Braies Lake)

วันที่สี่ เมืองปาโดว่า (Padova) - ชมเมือง – เมืองเวโรน่า (Verona) - ชมเมือง - มิลาน

วันที่ห้า มิลาน - ทะเลสาบโคโม่ (Como Lake) - ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม – กลับมิลานชมเมือง - ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่หก สนามบินมัลเพนซ่า นครมิลาน 

HI-LIGHT


DAY 1,

เมืองซิร์มิโอเน่ (Sirmione)
เมืองซิร์มิโอเน่ (Sirmione)

DAY 1,

ชมทะเลสาบ Carezza Lake
ชมทะเลสาบ Carezza Lake

DAY 1,

อุทยานโดโลไมท์(มรดกโลก)
อุทยานโดโลไมท์(มรดกโลก)

DAY2,

ชมวิว Alpe di Siusi
ชมวิว Alpe di Siusi

DAY2,

เมืองคอร์ติน่า ดอมปาซโซ่ (Cortina D’Amprezzo)
เมืองคอร์ติน่า ดอมปาซโซ่ (Cortina D’Amprezzo)

DAY3,

ทะเลสาบมิซูลิน่า (Misurina Lake)
ทะเลสาบมิซูลิน่า (Misurina Lake)

DAY3,

Tre Cime di Lavaredo
Tre Cime di Lavaredo

DAY3,

ทะเลสาบเบรส (Braies Lake)
ทะเลสาบเบรส (Braies Lake)

DAY4,

เมืองปาโดว่า (Padova)
เมืองปาโดว่า (Padova)

DAY4,

เมืองเวโรน่า (Verona)
เมืองเวโรน่า (Verona)

DAY5,

ทะเลสาบโคโม่ (Como Lake)
ทะเลสาบโคโม่ (Como Lake)

DAY5,

เมืองมิลาน
เมืองมิลาน

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


UNSEEN เมืองซิร์มิโอเน่ 


ชมทะเลสาบ Carezza Lake


อุทยานโดโลไมท์


Breakfast Lunch Dinner


Alpe di Siusi


เมือง Cortina D’Amprezzo


เมือง Cortina D’Amprezzo


Breakfast Lunch Dinner


ทะเลสาบมิซูลิน่า (Misurina Lake)


Tre Cime di Lavaredo


ทะเลสาบเบรส (Braies Lake)


Breakfast Lunch Dinner


เมืองปาโดว่า (Padova)


เมืองเวโรน่า (Verona)


Breakfast Lunch Dinner


ทะเลสาบโคโม่ (Como Lake)


เมืองมิลาน


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs