แพ็คเกจทัวร์


ROMANTIC HOKKAIDO & HAKODATE


Japan (6 วัน 4 คืน)

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ขึ้นกระเช้าชมวิวสวยที่สุด เดินชมย่านโกดังอิฐแดง ขึ้นหอคอยดาวห้าแฉก ชมหมู่บ้านนินจา ภูเขาไฟอุซึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด
รหัส: CPP-190611-HOK HAKODATE

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


โนะโบะริเบะทสึ - หมู่บ้านนินจา - ฮาโคะดาเตะ - จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวยที่สุดของประเทศ (กระเช้าไฟฟ้า)

ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ - หอคอยดาวห้าแฉก(รวมลิฟท์) - ท่าเรือฮาโคะดาเตะ - ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง

ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  - คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์คและหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด

HI-LIGHT


Day 2,

หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ
หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ

Day 2,

ภูเขาฮาโคะดาเตะ(กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาฮาโคะดาเตะ(กระเช้าไฟฟ้า)

Day 3,

ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ

Day 3,

หอคอยดาวห้าแฉก โกะเรียวคาคุ(รวมลิฟต์)
หอคอยดาวห้าแฉก โกะเรียวคาคุ(รวมลิฟต์)

Day 3,

โกดังอิฐแดง
โกดังอิฐแดง

Day 4,

ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า)

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HAKODATE KOKUSAI HOTEL


หมู่บ้านนินจา


ภูเขาฮาโคะดาเตะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE TOYA SUN PALACE HOTEL


ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ


หอคอยดาวห้าแฉก


โกดังอิฐแดง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL


ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า)


ฟาร์มหมีสีน้ำตาล


คลองโอตารุ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL


ศาลเจ้าฮอกไกโด


ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด


อิสระ เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่นและทานุกิโคจิ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs