แพ็คเกจทัวร์


Super Hot Promotion [Wakayama-Osaka]


Japan (6 วัน 3 คืน)

ราคาสุดคุ้มเริ่ม 30,900 บาท ปราสาทวาคายาม่า ชมการแสดงแล่ทูน่า จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ เอ็นเกะทสึโทะ ล่องเรือท้องกระจก หน้าผาซันดันเบะคิ ตลาดสดโทะเรโทะเระ ตลาดสดคุโระมง ศาลเจ้าสุมิโยชิ ช้อปปิ้งริงคูเอาท์เล็ตพรีเมี่ยม อิออนมอลล์ อิสระ 1 วัน พักโอซาก้า 2 คืน
รหัส: CPP-190514-SUPER HOT

ทัวร์ซูเปอร์คุ้ม!!

รายละเอียดเพิ่มเติม


ปราสาทวาคายาม่า - ชมการแสดงแล่ทูน่า - ตลาดคุโระชิโอะ - จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ

เอ็นเกะทสึโทะ - ล่องเรือท้องกระจก - หน้าฝาซันดันเบะคิ(รวมลิฟท์) - ตลาดสดโทะเระโทะเระ

ตลาดสดคุโระมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ช้อปปิ้งริงคูเอาท์เล็ตพรีเมี่ยม - อิออนมอลล์ - อิสระ 1 วัน พักโอซาก้า 2 คืน

HI-LIGHT


Day 2,

ปราสาทวาคายาม่า
ปราสาทวาคายาม่า

Day 2,

การแสดงแล่ทูน่า (ตลาดคุโระชิโอะ)
การแสดงแล่ทูน่า (ตลาดคุโระชิโอะ)

Day 2,

จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ (เมืองชิราฮามะ)
จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ (เมืองชิราฮามะ)

Day 3,

จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ
จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ

Day 3,

ล่องเรือท้องกระจก
ล่องเรือท้องกระจก

Day 3,

หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์)
หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์)

Day 3,

ตลาดสดโทะเระโทะเระ
ตลาดสดโทะเระโทะเระ

Day 4,

ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล" หรือ อิสระช้อปปิ้ง
ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล" หรือ อิสระช้อปปิ้ง

Day 5,

ตลาดคุโระมง
ตลาดคุโระมง

Day 5,

ศาลเจ้าสุมิโยชิ
ศาลเจ้าสุมิโยชิ

Day 5,

ริงคุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
ริงคุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHIRAHAMA KISHU MINABE HOTEL


ปราสาทวาคายาม่า


การแสดงแล่ทูน่า (ตลาดคุโระชิโอะ)


จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ (เมืองชิราฮามะ)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ


ล่องเรือท้องกระจก


หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์)


ตลาดสดโทะเระโทะเระ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล"


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดคุโระมง


ศาลเจ้าสุมิโยชิ


ริงคุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs