แพ็คเกจทัวร์


LITE JAPAN PROMOTION & MELON PICKING


Japan (6 วัน 3 คืน)

เทียวคุ้ม ราคาโปร เที่ยวเต็ม 4 วัน มิเอะ ฟูจิ โตเกียว ปราสาทอิงะอุเอะโนะ ชมการแสดงนินจา ศาลเจ้าอะทสึตะ กิจกรรมเก็บเมล่อน ขึ้นชมฟูจิ ล่องเรือสำราญ โตเกียว โอไดบะ ศาลเจ้าเมย์จิ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
รหัส: CPP-190607-KACHI

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


ปราสาทอิงะอุเอะโนะ (จังหวัดมิเอะ) - การแสดงอิงะนินจา - เดินเล่นคินชาจิโยโคโจ

ศาลเจ้าอะทสึตะ - เก็บเมล่อนสดจากสวน

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า) - ล่องเรือสำราญทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

ศาลเจ้าเมย์จิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุและชิบูย่า - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิสระถ่ายภาพะพานเรนโบว์ l ชมรูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์นเท่ากับตัวจริง

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA KOKUSAI HOTEL


ปราสาทอิงะอุเอะโนะ


การแสดงอิงะนินจา


เซ็ตหมูทอด


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUJINOBOUKAEN HOTEL


ศาลเจ้าอะทสึตะ


เก็บผลไม้สดจากสวนเมล่อน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL


โอะชิโนะฮัคไค


ภูเขาไฟฟูจิ


กระเช้าคาจิคาจิ


ล่องเรือสำราญทะเลสาบคาวาคูจิโกะ


Breakfast Lunch Dinner


 ศาลเจ้าเมย์จิ


ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ


ห้างไดเวอร์ซิตี้


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs