แพ็คเกจทัวร์


OSAKA TOKYO 2+2 NIGHTS by SHINKANSEN


Japan (6 วัน 4 คืน)

โอซาก้า - โตเกียว (นั่งชินกันเซน) ชมธรรมชาติน้ำตกมิโนะ วัดคัทสึโอจิ นั่งชินกันเซน (2.30 ชม.) โตเกียว วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมย์จิ ย่านชินจูกุ (ฟรีช้อปปิ้ง 2 วัน โอซาก้า-โตเกียว)
รหัส: CPX-190521-2Plus

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


น้ำตกมิโน่ - ทดลองชิมเท็มปุระใบเมเปิ้ล - วัดคะทสึโอจิ

รถไฟท้องถิ่นต่อชินกังเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (สถานีโอซาก้า - โตเกียว 2:30 ชั่วโมง)

วัดอาซากุซะ - ศาลเจ้าเมย์จิ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุและชินไซบาชิ, อิออนมอลล์

อิสระ 1 วันในเมืองโอซาก้า

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 6,

DAY 6,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


น้ำตกมิโน่


ทดลองชิมเท็มปุระใบเมเปิ้ล


วัดคะทสึโอจิ


ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


อิสระช้อปปิ้ง


ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE


นั่งชินกังเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (นานประมาณ 2:30 ชั่วโมง)


นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ (วัดอาซากุซะ)


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE


อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ


ทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ซีพาร์ค”


ทัวร์เสริมนิกโก้


ทัวร์เสริม คามาคุระ


Breakfast Lunch Dinner


สักการะศาลเจ้าเมย์จิ


อิสระช้อปปิ้งนาริตะ อิออน มอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs