แพ็คเกจทัวร์


OSAKA 2 NIGHTS & TOKYO 2 NIGHTS BY SHINKANSEN (NIKKO)


Japan (6 วัน 4 คืน)

โอซาก้า - โตเกียว (นั่งชินกันเซน) เที่ยวเมืองมรดกโลกนิกโก้ ชมธรรมชาติน้ำตกมิโนะ วัดคัทสึโอจิ (ดารูมะ) โอซาก้าฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน นั่งชินกันเซนสู่โตเกียว (2.30 ชม) วัดอาซากุซะ ศาลเจ้าเมย์จิ ช้อปปิ้งชินจูกุ
รหัส: CPX-190521-2 CITY

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


น้ำตกมิโน่ - ทดลองชิมเท็มปุระใบเมเปิ้ล - วัดคะทสึโอจิ

วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ (จังหวัดโทจิกิ) - ศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก) - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น้ำตกเคง่อน (รวมลิฟต์)

วัดอาซากุซะ - ศาลเจ้าเมย์จิ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุและชินไซบาชิ, อิออนมอลล์

รถไฟท้องถิ่นต่อชินกังเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (สถานีโอซาก้า - โตเกียว 2:30 ชั่วโมง)

อิสระ 1 วันในเมืองโอซาก้า

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 6,

DAY 6,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


น้ำตกมิโน่


ทดลองชิมเท็มปุระใบเมเปิ้ล


วัดคะทสึโอจิ


ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


อิสระช้อปปิ้ง


ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE


นั่งชินกังเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน


ร่วมนมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ (วัดอาซากุซะ)


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE


ศาลเจ้าโทโชกุ


ถ่ายภาพทะเลสาบชูเซ็นจิ


น้ำตกเคง่อน (ลิฟต์)


Breakfast Lunch Dinner


สักการะศาลเจ้าเมย์จิ


อิสระช้อปปิ้งนาริตะ อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs