แพ็คเกจทัวร์


เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ (ไฮเดลแบร์ก-Small Town-ไรน์)


Europe (9 วัน 6 คืน)

สงกรานต์ เที่ยวชมเมือง 2 ประเทศ เยอรมัน และ สวิตเซอร์แลนด์ มหาวิหารเวิร์ซบวร์ก พระราชวังเวิร์ซบวร์ก ถ่ายรูปสะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค เมืองโรเธนบวร์ก เดินชมเมืองเก่า เมืองนูเรมแบร์ก ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ อินเทอร์ลาเก้น ขึ้นเขาจุงเฟรา
รหัส: CPX-EUR190410-TOP

เที่ยวเยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม


สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920/971

ชม 2 ประเทศ เยอรมัน และ สวิตเซอร์แลนด์ 

มหาวิหารเวิร์ซบวร์ก – พระราชวังเวิร์ซบวร์ก – ป้อมมาเรียนแบร์ก – ถ่ายรูปสะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค

เมืองโรเธนบวร์ก – เดินชมเมืองเก่า - เมืองนูเรมแบร์ก

ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก - บาดวิมพ์เฟน - ไฮเดลแบร์ก - อูล์ม - มิดเท็นวาลด์ - โอเบอร์อัมเมอร์เกา

ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe - ซูริค

HI-LIGHT


DAY 02,

มหาวิหารเวิร์ซ บวร์ก
มหาวิหารเวิร์ซ บวร์ก

DAY 02,

พระราชวังเวิร์ซบวร์ก
พระราชวังเวิร์ซบวร์ก

DAY 02,

สะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค
สะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค

DAY 03,

หอคอยบลูทาวเวอร์
หอคอยบลูทาวเวอร์

DAY 03,

สะพานโค้ง KARI THEODORE BRIDGE
สะพานโค้ง KARI THEODORE BRIDGE

DAY 03,

จตุรัสไฮเดลแบร์ก
จตุรัสไฮเดลแบร์ก

DAY 04,

ปราสาทไฮเดลแบร็ก
ปราสาทไฮเดลแบร็ก

DAY 04,

นั่งเคเบิ้ลคาร์
นั่งเคเบิ้ลคาร์

DAY 04,

วิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์
วิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์

DAY 05,

พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ
พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ

DAY 05,

หมู่บ้านมิดเท็นวาลด์
หมู่บ้านมิดเท็นวาลด์

DAY 06,

น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์

DAY 06,

นั่งเรือชมน้ำตกไรน์
นั่งเรือชมน้ำตกไรน์

DAY 07,

ขึ้นเขาจุงเฟรา
ขึ้นเขาจุงเฟรา

DAY 07,

ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel
ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NH COLLECTION NUERNBERG CITY HOTEL


มหาวิหารเวิร์ซ บวร์ก


พระราชวังเวิร์ซบวร์ก


สะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ACHAT PLAZA KARLSRUHE HOTEL


หอคอยบลูทาวเวอร์


สะพานโค้ง KARI THEODORE BRIDGE


จตุรัสไฮเดลแบร์ก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MARITIM ULM HOTEL


ปราสาทไฮเดลแบร็ก


นั่งเคเบิ้ลคาร์


วิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SEE HOTEL FRIEDRICHSHAFEN


พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ


หมู่บ้านมิดเท็นวาลด์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม METROPOLE INTERLAKEN HOTEL


น้ำตกไรน์


นั่งเรือชมน้ำตกไรน์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT


ขึ้นเขาจุงเฟรา


ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs