แพ็คเกจทัวร์


HOKKAIDO O-HANA & ONSEN LOVER (PINK MOSS & TULIPS)


Japan (6 วัน 4 คืน)

ชมทุ่งพิงค์มอสนงกี้แลนด์ ทุ่งพิ้งค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ ทุ่งทิวลิปหลากสี สวนไม้ดอกชิจิคุ สนุกกับกิจกรรมอบคุ้กกี้ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง จุดชมวิวภูเขาไดเซะทสึ (กระเช้าไฟฟ้า) จุดชมวิวภูเขาคุโระดาเคะ (กระเช้าห้อยขา) ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์.ซัปโปโร สเตชั่น
รหัส: CPP-190521-PINK

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทุ่งพิงค์มอสนงกี้แลนด์ (ฮิงาชิโมะโคะโตะ) และ ทุ่งพิ้งค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ

ทุ่งทิวลิปหลากสี(เมืองคามิยุเบะทสึ) - สวนไม้ดอกชิจิคุ(โอะบิฮิโระ)

เมืองโทคาจิกาว่า - อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น - สนุกกับกิจกรรมอบคุ้กกี้

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง(เมืองอะบาชิริ) - ถ่ายรูปน้ำตกริวเซอิและน้ำตกกิงกะ (เมืองโซอุนเคียว) 

จุดชมวิวภูเขาไดเซะทสึ (กระเช้าไฟฟ้า) - จุดชมวิวภูเขาคุโระดาเคะ (กระเช้าห้อยขา)

นครซัปโปโร - ที่ทำการบริหารเมืองเก่าเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น

อัพเกรดอาหารญี่ปุ่นเทปปังยากิ

HI-LIGHT


DAY 2,

อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น
อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น

DAY 2,

สนุกกับกิจกรรมอบคุ้กกี้
สนุกกับกิจกรรมอบคุ้กกี้

DAY 2,

สวนไม้ดอกชิจิคุ
สวนไม้ดอกชิจิคุ

DAY 3,

ทุ่งพิงค์มอสนงกี้แลนด์
ทุ่งพิงค์มอสนงกี้แลนด์

DAY 3,

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง

DAY 4,

ทุ่งทิวลิปคามิยุเบะทสึ
ทุ่งทิวลิปคามิยุเบะทสึ

DAY 4,

ทุ่งพิ้งค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ
ทุ่งพิ้งค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ

DAY 4,

น้ำตกริวเซอิและน้ำตกกิงกะ
น้ำตกริวเซอิและน้ำตกกิงกะ

DAY 5,

กระเช้าไฟฟ้า
กระเช้าไฟฟ้า

DAY 5,

กระเช้าห้อยขา
กระเช้าห้อยขา

DAY 5,

ที่ทำการบริหารเมืองเก่าเกาะฮอกไกโด
ที่ทำการบริหารเมืองเก่าเกาะฮอกไกโด

DAY 5,

เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น
เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OBIHIRO SPA IN THE FOREST


อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น


สนุกกับกิจกรรมอบคุ้กกี้


สวนไม้ดอกชิจิคุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ABASHIRI KOSO


ชมความงามทุ่งพิงค์มอสนงกี้แลนด์ (ฮิงาชิโมะโคะโตะ)


พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (เมืองอะบาชิริ)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUN KAKU GRAND


ชมความงามสีสันแห่งทุ่งทิวลิปหลากสี (เมืองคามิยุเบะทสึ)


ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ


ถ่ายรูปน้ำตกริวเซอิและน้ำตกกิงกะ (เมืองโซอุนเคียว)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA


จุดชมวิวภูเขาไดเซะทสึ (กระเช้าไฟฟ้า)


จุดชมวิวภูเขาคุโระดาเคะ (กระเช้าห้อยขา)


เยี่ยมชมที่ทำการบริหารเมืองเก่าเกาะฮอกไกโด  


ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs