แพ็คเกจทัวร์


VISIT SOUTH KYUSHU IN SONGKRAN [MIYAZAKI – KAGOSHIMA – FUKUOKA]


Japan (6 วัน 4 คืน)

คิวชูสงกรานต์!!ชมความงามช่องเขาลึกลับทาคาชิโฮะ ศาลเจ้าคิริชิม่า เมืองแห่งภูเขาไฟ "อิบุซึคิ" นั่งรถไฟชินกันเซน พิเศษสุด พักอาบน้ำแร่ 3 คืนจุใจ
รหัส: CPX-190411-TAKACHIHO

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ)

ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ) - น้ำตกมะนะอิ

ศาลเจ้าคิริชิม่า – ช้อปปิ้ง DOLPHIN PORT - เมืองแห่งภูเขาไฟอิบุซึคิ

นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (1:10 ชั่วโมง)

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น 3 คืน

 

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KUMAMOTO MINAMI ASO GREENPIA


ศาลเจ้าดาไซฟุ


เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KIRISHIMA ACTIVE RESORTS


ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ)


น้ำตกมะนะอิ


อิสระกับกิจกรรมพายเรือ


อิสระช้อปปิ้งอิออนมอล์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IBUSUKI PHOENIX


ศาลเจ้าคิริชิม่า


ช้อปปิ้ง DOLPHIN PORT


สัมผัสประสบการณ์ใหม่อบทรายดำร้อน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA HILTON SEA HAWK


นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (1:10 ชั่วโมง)


อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)