แพ็คเกจทัวร์


LITE FLOWER PARK & FUJI PINK MOSS


Japan (6 วัน 4 คืน)

เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองอาราชิยาม่า สะพานโทะเกะทสึเคียว ถ่ายรูปสวนป่าไผ่ สวนดอกไม้ฮามามะทสึ ทุ่งพิ้งค์มอส(ฟูจิ) วัดอาซากุซะ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต นาริตะ อิออนมอลล์ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
รหัส: ASA-190515-LITE

เที่ยวญี่ปุ่น, ชมทุ่งพิ้งค์มอส

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (เกียวโต) - เมืองอาราชิยาม่า - สะพานโทะเกะทสึเคียว - ถ่ายรูปสวนป่าไผ่

สวนดอกไม้ฮามามะทสึ - ทุ่งพิ้งค์มอส(ฟูจิ)

โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - นาริตะ อิออนมอลล์ 

วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1 วัน

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู (ไม่อั้น)  

 

HI-LIGHT


DAY 02,

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

DAY 02,

สะพานโทะเกะทสึเคียว
สะพานโทะเกะทสึเคียว

DAY 02,

สวนป่าไผ่
สวนป่าไผ่

DAY 02,

เซ็ตหมูทอด
เซ็ตหมูทอด

DAY 03,

สวนดอกไม้ฮามามะทสึ
สวนดอกไม้ฮามามะทสึ

DAY 03,

ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

DAY 03,

อร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
อร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์

DAY 04,

ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส
ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส

DAY 04,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 04,

บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู
บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู

DAY 05,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY 05,

ทัวร์นิกโก้
ทัวร์นิกโก้

DAY 05,

ทัวร์คามาคุระ
ทัวร์คามาคุระ

DAY 06,

วัดอาซากุซะ
วัดอาซากุซะ

DAY 06,

นาริตะ อิออนมอลล์
นาริตะ อิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU REI HOTEL


ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ


สะพานโทะเกะทสึเคียว 


สวนป่าไผ่


เซ็ตหมูทอด


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


สวนดอกไม้ฮามามะทสึ


ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต


อร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE PRINCE HOTEL


ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์นิกโก้


ทัวร์คามาคุระ


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


นาริตะ อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs