แพ็คเกจทัวร์


ROMANTIC IN HOKKAIDO & HAKODATE


Japan (6 วัน 4 คืน)

โนะโบะริเบะทสึ หมู่บ้านนินจา จุดชมวิวฮาโคะดาเตะ ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ ขึ้นลิฟต์ชมหอคอยดาวห้าแฉก ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิและสถานีรถไฟ เจอาร์ ซัปโปโร สเตชั่น
รหัส: CPX-190506-HOKKAIDO

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


โนะโบะริเบะทสึ - หมู่บ้านนินจา - อร่อยเซ็ตหม้อไฟทะเลเดือด - ฮาโคะดาเตะจุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวยที่สุดของประเทศ

ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ - ขึ้นลิฟต์ชมหอคอยดาวห้าแฉก โกะเรียวคาคุ - ท่าเรือฮาโคะดาเตะ - ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง

ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  - คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 2 เรือนในโลก)

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์คและหอนาฬิกาโบราณ – เยี่ยมชมที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด  

อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิและสถานีรถไฟ เจอาร์ ซัปโปโร สเตชั่น

HI-LIGHT


DAY 2,

หมู่บ้านนินจา
หมู่บ้านนินจา

DAY 2,

อร่อยเซ็ตหม้อไฟทะเลเดือด
อร่อยเซ็ตหม้อไฟทะเลเดือด

DAY 2,

จุดชมวิวภูเขาฮาโคะดาเตะ
จุดชมวิวภูเขาฮาโคะดาเตะ

DAY 3,

ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ

DAY 3,

ชมหอคอยดาวห้าแฉก
ชมหอคอยดาวห้าแฉก

DAY 3,

ท่าเรือฮาโคะดาเตะ
ท่าเรือฮาโคะดาเตะ

DAY 3,

ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง
ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง

DAY 4,

ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า)

DAY 4,

ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล

DAY 4,

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

DAY 5,

ศาลเจ้าฮอกไกโด
ศาลเจ้าฮอกไกโด

DAY 5,

ที่ทำการเก่าฮอกไกโด
ที่ทำการเก่าฮอกไกโด

DAY 5,

ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

DAY 5,

ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจอาร์ ซัปโปโร สเตชั่น
ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจอาร์ ซัปโปโร สเตชั่น

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HAKODATE KOKUSAI


หมู่บ้านนินจา


อร่อยเซ็ตหม้อไฟทะเลเดือด 


จุดชมวิวภูเขาฮาโคะดาเตะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE TOYA SUN PALACE


ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ


ชมหอคอยดาวห้าแฉก โกะเรียวคาคุ


ท่าเรือฮาโคะดาเตะ


ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA


ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า)


ฟาร์มหมีสีน้ำตาล 


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA


ศาลเจ้าฮอกไกโด


เยี่ยมชมที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด  


อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ


อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจอาร์ ซัปโปโร สเตชั่น


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)