แพ็คเกจทัวร์


KAGOSHIMA – MIYAZAKI – TAKACHIHO(FIND YOUR TICKET PROJECT)


Japan (5 วัน 4 คืน)

คิวชู ศาลเจ้าทาคาจิโฮะ ช่องเขาทาคาจิโฮะ จุดชมวิวโฮะริคิริ ศาลเจ้าอุโด (ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในถ้ำริมทะเล) อบทรายร้อน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมการให้อาหารฉลามวาฬแบบใกล้ชิด ศาลเจ้าคิริชิมะ ช้อปปิ้งย่านเท็มมงคัง และ KAGOSHIMA DOLPHIN PORT อาบน้ำแร่ 2 คืน
รหัส: ASA-190326-FIND

FIND YOUR TICKET PROJECT

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศาลเจ้าทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ) - ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ

เมืองอะโอะชิม่า - จุดชมวิวโฮะริคิริ - ศาลเจ้าอุโด (ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในถ้ำริมทะเล) - หมู่บ้านโบราณโอะบิ

เฟอร์รี่ข้ามฟาก - เมืองภูเขาไฟอิบุซึคิ - ประสบการณ์อบทรายร้อน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า - ชมการให้อาหารฉลามวาฬแบบใกล้ชิด - ศาลเจ้าคิริชิมะ

ช้อปปิ้ง KAGOSHIMA DOLPHIN PORT (หรืออิสระล่องเฟอร์รี่ข้ามเกาะซากุระจิมะ) - อิสระช้อปปิ้งย่านเท็มมงคัง

อิ่มอร่อยเซ็ตเมนูปลาคะทสึโอะย่าง และ เมนูหมูดำคาโกชิม่า

*fly by ownself / ทัวร์ไกด์เริ่มบริการรอรับ-ส่งคณะที่สนามบินคาโกชิม่าตามระบุในรายการ* 

HI-LIGHT


DAY 02,

ศาลเจ้าทาคาจิโฮะ
ศาลเจ้าทาคาจิโฮะ

DAY 02,

ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ
ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ

DAY 02,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

DAY 03,

จุดชมวิวโฮะริคิริ
จุดชมวิวโฮะริคิริ

DAY 03,

ศาลเจ้าอุโด
ศาลเจ้าอุโด

DAY 03,

อบทรายร้อน
อบทรายร้อน

DAY 04,

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า

DAY 04,

ผ่อนคลายบ่อน้ำแร่ร้อนแช่เท้า
ผ่อนคลายบ่อน้ำแร่ร้อนแช่เท้า

DAY 04,

ช้อปปิ้งย่านเท็มมงคัง
ช้อปปิ้งย่านเท็มมงคัง

DAY 05,

ศาลเจ้าคิริชิมะ
ศาลเจ้าคิริชิมะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AOSHIMA GRAND HOTEL


ศาลเจ้าทาคาจิโฮะ 


ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IBUSUKI PHOENIX HOTEL


จุดชมวิวโฮะริคิริ


ศาลเจ้าอุโด


อบทรายร้อน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า


ผ่อนคลายบ่อน้ำแร่ร้อนแช่เท้า


ช้อปปิ้งย่านเท็มมงคัง


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าคิริชิมะ 


กำหนดการเดินทาง(PDF)