แพ็คเกจทัวร์


JAPAN BEAUTIFUL KANSAI [MIE-WAKAYAMA-OSAKA-KYOTO-AICHI]


Japan (7 วัน 5 คืน)

มิเอะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ น้ำตกนาจิ แนวหินฮะชิกุอิอิวะ จุดชมวิวหน้าผาและถ้ำซันดันเบะคิ ตลาดสด ปราสาทวาคายาม่า วัดเบียวโดอิน ปราสาททองคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อิสระ 1 วัน ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
รหัส: ASA-190507-BEAUTIFUL

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


สักการะศาลเจ้าอิเสะ(จังหวัดมิเอะ) - อิสระช้อปปิ้งถนนโอคาเงะ โยะโคะโจ - เมืองคาทสึอุระ

ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ (มรดกโลก) - น้ำตกนาจิ - แนวหินฮะชิกุอิอิวะ - เมืองชิราฮาม่าชายหาดสีขาว - จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ

ชมวิวเซ็นโจจิคิ - จุดชมวิวหน้าผาและถ้ำซันดันเบะคิ - ตลาดสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ - ปราสาทวาคายาม่า

วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) - ปราสาททองคินคาคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”

โทะโกะนาเมะ (จังหวัดไอจิ) - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์

 

HI-LIGHT


DAY 2,

ศาลเจ้าอิเสะ
ศาลเจ้าอิเสะ

DAY 2,

ถนนโอคาเงะ โยะโคะโจ
ถนนโอคาเงะ โยะโคะโจ

DAY 2,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

DAY 3,

ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ
ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ

DAY 3,

น้ำตกนาจิ
น้ำตกนาจิ

DAY 3,

แนวหินฮะชิกุอิอิวะ
แนวหินฮะชิกุอิอิวะ

DAY 3,

จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ
จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ

DAY 4,

ชมวิวเซ็นโจจิคิ
ชมวิวเซ็นโจจิคิ

DAY 4,

ถ้ำซันดันเบะคิ
ถ้ำซันดันเบะคิ

DAY 4,

ตลาดสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ
ตลาดสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ

DAY 4,

ปราสาทวาคายาม่า
ปราสาทวาคายาม่า

DAY 5,

อิสระช้อปปิ้ง
อิสระช้อปปิ้ง

DAY 5,

USJ
USJ

DAY 6,

วัดเบียวโดอิน
วัดเบียวโดอิน

DAY 6,

ปราสาททองคินคาคุจิ
ปราสาททองคินคาคุจิ

DAY 6,

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

DAY 6,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม WAKAYAMA KATSUURA GYOEN or NANKI HANA IRODORI


สักการะศาลเจ้าอิเสะ


อิสระช้อปปิ้งถนนโอคาเงะ โยะโคะโจ


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHIRAHAMA MINABE ROYAL


ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ (มรดกโลก)


ชมน้ำตกนาจิ 


แนวหินฮะชิกุอิอิวะ


อิสระถ่ายภาพจุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


ชมวิวเซ็นโจจิคิ


จุดชมวิวหน้าผาและถ้ำซันดันเบะคิ


ตลาดสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ


ปราสาทวาคายาม่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


อิสระช้อปปิ้ง


“ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”   


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU CENTRAIR


วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก)


ปราสาททองคินคาคุจิ  


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs