แพ็คเกจทัวร์


YOKOSO JAPAN, IT IS TIME TO VISIT KYUSHU IN SONGKRAN


Japan (6 วัน 4 คืน)

สงกรานต์มาแล้ว!!! หมู่บ้านยูฟุอิน บ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ เฮ้าส์เท็นบอชรีสอร์ทแห่งดอกไม้ ชมเทศกาลดอกทิวลิป เทศกาลประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่งชุดกิโมโน ศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริ ศาลเจ้าดาไซฟุ
รหัส: CPX-190411-TULIPS

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


หมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ) - บ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ (บ่อเลือดและบ่อทะเล)

เฮ้าส์เท็นบอชรีสอร์ทแห่งดอกไม้(จังหวัดนางาซากิ) - ชมหมู่บ้านจำลองชาวฮอล์แลนด์

ชมเทศกาลดอกทิวลิปประจำปี มากกว่า 1,000,000 ดอก - เทศกาลประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  THE KINGDOM OF LIGHTS - พักค้างคืนโรงแรมในเฮ้าส์เท็นบอช

กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน - ศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริ - หอคอยฟุคุโอะกะทาวเวอร์ - ศาลเจ้าดาไซฟุ

อิสระช้อปปิ้ง โทสึ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เท็นจินมอลล์ - คาแนลซิตี้

HI-LIGHT


DAY 02,

หมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน
หมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน

DAY 02,

บ่อเลือด
บ่อเลือด

DAY 02,

บ่อทะเล
บ่อทะเล

DAY 03,

เฮ้าส์เท็นบอชรีสอร์ท
เฮ้าส์เท็นบอชรีสอร์ท

DAY 03,

ชมเทศกาลดอกทิวลิป
ชมเทศกาลดอกทิวลิป

DAY 03,

เทศกาลประดับไฟ
เทศกาลประดับไฟ

DAY 04,

แต่งชุดกิโมโน
แต่งชุดกิโมโน

DAY 04,

ศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริ
ศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริ

DAY 04,

ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้
ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้

DAY 05,

ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ

DAY 05,

ช้อปปิ้ง โทสึ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้ง โทสึ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

DAY 05,

ช้อปปิ้งย่านเท็นจินมอลล์
ช้อปปิ้งย่านเท็นจินมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม BEPPU SUIYOTEI HOTEL


หมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน


บ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ


บ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HUIS TEN BOSCH WATER MARK HOTEL


เฮ้าส์เท็นบอชรีสอร์ท


ชมเทศกาลดอกทิวลิป


เทศกาลประดับไฟ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA HILTON SEA HAWK HOTEL


แต่งชุดกิโมโน


ศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริ


ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA HILTON SEA HAWK HOTEL


ศาลเจ้าดาไซฟุ


ช้อปปิ้ง โทสึ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต


ช้อปปิ้งย่านเท็นจินมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)