แพ็คเกจทัวร์


ROMANTIC SAKURA IN TOHOKU & ONSEN LOVER[SNOW CORRIDOR – KAKUNODATE – SAKURA TUNNEL –NIKKO – TOKYO]


Japan (7 วัน 5 คืน)

เที่ยวครบไฮไลท์ โตโฮคุ ชมซากุระบาน ปราสาทฮิโระซาคิ พิพิธภัณฑ์เนะปุตะหุ่นโคมไฟ กำแพงหิมะฮัคโกดะ อุโมงค์ซากุระ-ดาเกะออนเซน ปราสาทนกกระเรียนซึรูกะ หมู่บ้านโออุจิจุคุ นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ อร่อยกับบุฟเฟ่ต์อัพเกรด
รหัส: ASA-190419-AOMORI

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


เส้นทางเจาะลึกภูมิภาคโทโฮขุ พร้อมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ 4 คืน

ปราสาทฮิโระซาคิ - พิพิธภัณฑ์เนะปุตะหุ่นโคมไฟ

ที่ราบสูงฮะชิมันไต – กำแพงหิมะฮักโกดะ – ชมทิวซากุระหมู่บ้านคาคุโนะดาเตะ

จังหวัดยามากะตะ – กินซันออนเซ็น – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – ชมอุโมงซากุระ “ดาเกะออนเซ็น”

ไอซึวาคามัตสึ – ชมความงามของปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ - หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ

วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ (จังหวัดโทจิกิ) - เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก)

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ศาลเจ้าเมย์จิ - ช้อปปิ้งย่าน “ฮาราจูกุ”

สุดยอดพิเศษอัพเกรดเมนูปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 6,

DAY 6,

DAY 6,

DAY 7,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HIROSAKI APPLE LAND


ปราสาทฮิโระซาคิ


พิพิธภัณฑ์เนะปุตะหุ่นโคมไฟ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YUZAWA AKINOMIYA


ที่ราบสูงฮะชิมันไต


กำแพงหิมะฮักโกดะ


ชมทิวซากุระหมู่บ้านคาคุโนะดาเตะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม DAKE ONSEN KUNUGIDAIRA


กินซันออนเซ็น


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


ชมอุโมงซากุระ “ดาเกะออนเซ็น”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NASU NEW SHIOBARA


ชมความงามของปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ


หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ  


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO DOME


วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้


เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก)


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


สุดยอดพิเศษอัพเกรดเมนูปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าเมย์จิ


ช้อปปิ้งย่าน “ฮาราจูกุ”


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs