แพ็คเกจทัวร์


CLASSIC JAPAN ALPS & TREASURE GARDEN[MONET’S – SHIRAKAWAGO – PINK MOSS]


Japan (6 วัน 4 คืน)

เส้นทางธรรมชาติ ชมกำแพงหิมะ "เจแปนแอลป์" หมู่บ้านชิราคาวะโกะ บ่อน้ำโมเนต์ สวนหินภูเขาไฟ "โอะนิโอะชิดาชิ" สวนดอกไม้โทบุเทรเชอร์ (ทุ่งพิงค์มอส) โตเกียว ชินจูกุ อัพเกรดบุฟเฟ่ต์สุดหรู
รหัส: CPX-190418-ALPS

กำแพงหิมะ,ทุ่งพิงค์มอส

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 69,900 - 48,200 -
เด็กมีเตียง 66,900 - 48,200 -
เด็กไม่มีเตียง 55,900 - 37,200 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 69,900 - 48,200 -
เด็กมีเตียง 66,900 - 48,200 -
เด็กไม่มีเตียง 55,900 - 37,200 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 69,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมกำแพงหิมะเจแปนแอลป์

บ่อน้ำศิลปะโมเนต์เซะคิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

วัดเซ็นโคจิ – หุบเขาโอะนิโอะชิดาชิ – คารุอิซาว่าปรินซ์เอาท์เล็ต

สวนดอกไม้โทบุเทรเชอร์การ์เด้น - ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส

โตเกียว - วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

อัพเกรดเมนูประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนปูยักษ์

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 6,

DAY 6,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOYAMA ANA CROWNE PLAZA


บ่อน้ำศิลปะโมเนตเซะคิ


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE SUWA HAMA NOYU or KAMISUWA SHINYU


ชมกำแพงหิมะเจแปนแอลป์


สัมผัสวัฒนธรรมการทานอาหารกลางวันแบบเบ็นโตะญี่ปุ่น


สถานีโอะงิซาว่า   ทะเลสาบซึวะ (จังหวัดนากาโน่)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KARUIZAWA PRINCE(WEST)


วัดเซ็นโคจิ


หุบเขาโอะนิโอะชิดาชิ


คารุอิซาว่าปรินซ์เอาท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE


สวนดอกไม้โทบุเทรเชอร์การ์เด้น


ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส


อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ


อัพเกรดเมนูประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนปูยักษ์


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs