VISIT NEW KANSAI IN SAKURA SEASON & ONSEN LOVER (21 รูป)

เดินทาง 30 มี.ค.-5 เม.ย. 60 กรุงเทพฯ - โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) - เฮียวโกะ ปราสาทไทโยพาร์ค - ชมความงามปราสาทฮิเมะจิ (ปราสาทนกกระสาขาว) เมืองอิซึชิ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - เมืองโบราณ - ที่ตั้งปราสาทอิซึชิ - เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนทำเส้นโซบะ - เมืองคิโนะซาคิ องเซ็น - จุดชุมวิวภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า) คลองคิโนะซาคิ - เมืองมิยาซึ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - สวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จุดชมวิวสวยที่สุด 1 ใน 3) เคเบิ้ลคาร์ - วัดนาไรจิ - กระเช้าห้อยขา - อิเนะ - ล่องเรือชมเมืองเวนิสญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ชมความงามซากุระสวนศาลเจ้าเฮย์อัน – อิ่มอร่อยเซ็ตหม้อไฟจังโกะนาเบะเมนูซูโม่ - ปราสาทเงินกิงคาคุจิ (มรดกโลก) - ถนนสายนักปราชญ์สายซากุระ - นครโอซาก้า - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - คันไซ – ช้อปปิ้งริงคูเอ้าท์เล็ต - สนามบินนานาชาติคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL 727