DELUXE AUTUMN IN NIKKO CLASSIC IWAKI HAWAIIAN (HITACHI) (36 รูป)

เดินทาง 18-24 ต.ค. 59 กรุงเทพฯ – โดยสายการบินไทย สะสมไมล์เลจ 50% เที่ยวบินที่ TG 682 – สนามบินนานานาชาติฮาเนะดะ (กรุงโตเกียว) วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ - ชมความงามศาลเจ้าโทโชขุ (มรดกโลก) - ผ่านชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสี “อิโระฮะซากะ” - กระเช้าไฟฟ้าชมวิวทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกริวซุ - เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีโมะมิจิไลน์ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) คินูกาว่า องเซ็น – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ – ไอซึวาคามัตสึ ปราสาทนกกระเรียน – เรียนแต่งสีตุ๊กตาวัวแดง “อะคาเบะโคะ” – อุระบันได ทะเลสาบอินะวะชิโระ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ - ปราสาทตุ๊กตาลิกก้า - อิวาคิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - สวนน้ำฮาวายเอี้ยน สปา รีสอร์ท - ชมการแสดงระบำฮาวาย – อิสระตามอัธยาศัยกับสวนน้ำ – อิบาราคิ – สวนดอกไม้ริมทะเล ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ชมดอกไม้คอสมอส และสาหร่ายหญ้าแดง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – มหานครโตเกียว - สุดยอดพิเศษอัพเกรดเมนูปิ้งย่างจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน พร้อมด้วยขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - นาริตะ - สนุกกับการช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 677