UNSEEN JAPAN NINJA LAGUNA TEN BOSCH [2017] (45 รูป)

เดินทาง 29 มี.ค.-3 เม.ย. 60 กรุงเทพฯ - สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (ชั้นธุรกิจ) ครั้งแรกกับการบินของท่านในชั้นธุรกิจกับทัวร์คุณภาพสูง เที่ยวบินที่ JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ(โอซาก้า) - วาคายาม่า ปราสาทวาคายาม่า - ตลาดปลาคุโระชิโอะ - ชมการแล่ปลาทูน่า - โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อร่อยกับเมนูอัพเกรดสุดหรูชุดไคเซคิต้อนรับเมนูปู - มิเอะ - พิพิธภัณฑ์นินจา - ชมการแสดงของนินจา - ไอจิ - กามาโกริ เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ - สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - ชิซึโอกะ - สวนดอกไม้ฮามามัตซึ - เยี่ยมชมไร่ชาเขียว - ชมพิธีการชงชาแบบฉบับญี่ปุ่น - มิโนะบุซัง (กระเช้าไฟฟ้า) - ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - เรือสะเทิ้นน้ำรถสะเทิ้นบก - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – มหานครโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน และขาปูยักษ์ - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - นาริตะ - ช้อปปิ้ง อิออน - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707