แพ็คเกจทัวร์ แท็คด้วยคำว่า 'สวนสัตว์อาซาฮียาม่า'.

3 รายการ

เรียงลำดับ
แสดงผล ต่อหน้า
78,900
OTARU CANDLE LIGHT

Feb 2018

7 วัน 4 คืน (Japan)

ชม 3 เทศกาลหิมะ ฮอกไกโด

EXTREME COOL HOKKAIDO & 3 SNOW FESTIVALS WITH DRIFT ICE CHALLENGES

คนชอบความหนาวห้ามพลาด!! ชม 3 เทศกาลฤดูหนาวฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พิเศษ ทัวร์เดินบนธารน้ำแข็ง อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3 ชนิด

69,900
BLUE POND

Feb 2018

7 วัน 4 คืน (Japan)

เที่ยวเทศกาลหิมะ,ช้อปชินไซบาชิ

HOKKAIDO SAPPORO SNOW FESTIVAL & FREE SHOP OSAKA

ชมเทศกาลหิมะซับโปโร 2018 กิจกรรมขับสโนว์โมบิล กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน กิจกรรมนั่งรถม้าลากเลื่อน ชมบ่น้ำสีฟ้า ชมความน่ารักของตัวอัลพาก้า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาอาซาฮีดาเคะ อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3 ชนิด ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

49,900
ICE WALL FESTIVAL

Jan 2018, Mar 2018

6 วัน 4 คืน (Japan)

เที่ยวญี่ปุ่น,ฮอกไกโด

WINTER HOKKAIDO SNOW & ICE WALL FESTIVAL

ฮอกไกโด หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮียาม่า โซอุนเคียว ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ลานสกี “สโนว์แลนด์” ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ” โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด โดราเอะม่อนสกายพาร์ค อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน อาบน้ำแร่

Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.