แพ็คเกจทัวร์


เยอรมัน - ออสเตรีย(บาวาเรีย-ทิโรล-ฟุสเซน-นอยชวาสไตน์-โคนิกซี)


Europe (9 วัน 6 คืน)

เส้นทาง.. มิวนิก ฟุสเซ่น โฮเฮนชวานเกา โอเบอร์อัมเมอร์เกา การ์มิชพาร์เทนเคียรเซ่น อินส์บรูค เซนต์วูล์ฟกัง ซาลซ์บวร์ก เวียนนา อีกระดับการท่องเที่ยวสไตล์คุณภาพ ลิ้มลองอาหารชั้นดี ที่พักระดับ 4 ดาว
รหัส: CPX-EUR180727-BVR

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 98,900 - 66,900 -
เด็กมีเตียง 93,900 - 66,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 88,900 - 61,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 17,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 99,900 - 66,900 -
เด็กมีเตียง 94,900 - 66,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 89,900 - 61,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 17,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 98,900 - 66,900 -
เด็กมีเตียง 93,900 - 66,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 88,900 - 61,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 17,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 98,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย - เที่ยวบินที่ TG 924 ประเทศเยอรมัน – สนามบินนานาชาติมิวนิก  - พระราชวังเรสซิเดนซ์   - จตุรัสมาเรียนพลาส  – อิสระช้อปปิ้ง - ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา. – ปราสาทนอยชวาสไตน์ (มีรถบริการขึ้นชมปราสาท) – นั่งรถม้า – เมืองโอบาร์อัมเมอร์เกา - เมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียรเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่(กระเช้าไฟฟ้า) – Golden Roof ชมเมืองเก่า – อินส์บรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิก - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง - เมืองซาลซ์บวร์ก – มิราเบลล์การ์เด้น – ป้อมโฮเฮนซาลซ์บวร์ก – บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก) – พระราชวังฮอฟบวร์ค – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์(สินค้าแบรนด์เนม) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ – สนามบินนานาชาติเวียนนา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  เที่ยวบินที่  TG 937

HI-LIGHT


Day 2,

พระราชวังเรสซิเดนซ์
พระราชวังเรสซิเดนซ์

Day 2,

จตุรัสมาเรียนพลาส
จตุรัสมาเรียนพลาส

Day 3,

ปราสาทนอยชวาสไตน์
ปราสาทนอยชวาสไตน์

Day 3,

นั่งรถม้า
นั่งรถม้า

Day 3,

เมืองโอบาร์อัมเมอร์เกา
เมืองโอบาร์อัมเมอร์เกา

Day 4,

ยอดเขาซุกสปิตเซ่(กระเช้าไฟฟ้า)
ยอดเขาซุกสปิตเซ่(กระเช้าไฟฟ้า)

Day 4,

อินส์บรูค(ชมเมืองเก่า)
อินส์บรูค(ชมเมืองเก่า)

Day 4,

หลังคาทองคำ(อินส์บรูค)
หลังคาทองคำ(อินส์บรูค)

Day 5,

ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิก
ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิก

Day 5,

โบสถ์บาโธโลมิว
โบสถ์บาโธโลมิว

Day 5,

เมืองเซนต์วูล์ฟกัง
เมืองเซนต์วูล์ฟกัง

Day 6,

เมืองซาลซ์บวร์ก(มรดกโลก)
เมืองซาลซ์บวร์ก(มรดกโลก)

Day 6,

สวนมิราเบลล์
สวนมิราเบลล์

Day 6,

บ้านโมสาร์ท คีตกวี่เอกโลก
บ้านโมสาร์ท คีตกวี่เอกโลก

Day 7,

พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก)
พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก)

Day 7,

ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์
ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์

Day 7,

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN


พระราชวังเรสซิเดนซ์


มาเรียนพลาส


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RHEINISCHER HOTEL GARMISCH PARTENKIRCHEN


นอยชวาสไตน์


รถม้า


โอบาร์อัมเมอร์เกา


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS INNSBRUCK


ยอดเขาซุกสปิตเซ่


อินส์บรูค


หลังคาทองคำ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FURIAN HOTEL ST.WOLFGANG


โคนิกซี


โบสถ์บาโธโลมิว


เซนต์วูล์ฟกัง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA SCHOENBRUNN


เมืองซาลซ์บวร์ก


สวนมิราเบลล์


บ้านโมสาร์ท


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA SCHOENBRUNN


พระราชวังเชินบรุนน์


ถนนคาร์ทเนอร์


มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs