แพ็คเกจทัวร์


เยอรมนี – ออสเตรีย – สวิตเซอร์แลนด์


Europe (9วัน6คืน)

เส้นทางไฮไลท์ แฟรงค์เฟริ์ต - เวิร์ซบวร์ก–โรเธนบวร์ก –นูเร็มแบร์ก - มิวนิค – ซาลซ์บวร์ก– เบริ์ชเทสกาเด้น-เซนต์วูล์ฟกัง-อินส์บรูค – แซงต์กัลเลน- ลูเซริ์น- อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขา จุงเฟรา – ลูเซิร์น – ซูริค
รหัส: ASA-180714-GMASW

ทัวร์ยุโรป เส้นทางโรแมนติค

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 97,900 - 65,700 -
เด็กมีเตียง 93,900 - 65,700 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 83,900 - 55,700 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 11,500 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 98,900 - 65,700 -
เด็กมีเตียง 94,900 - 65,700 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 84,900 - 55,700 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 11,500 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 98,900 - 65,700 -
เด็กมีเตียง 94,900 - 65,700 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 84,900 - 55,700 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 11,500 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 97,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย - เที่ยวบินที่ TG 920 - ประเทศเยอรมัน – สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต – มหาวิหารเวิร์ซบวร์ก – พระราชวังเวิร์ซบวร์ก – ป้อมมาเรียนแบร์ก – ถ่ายรูปสะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค – เมืองโรเธนบวร์ก – เดินชมเมืองเก่า - เมืองนูเรมแบร์ก - เมืองมิวนิค – BMW WORLD – จัตรัสมาเรียนพลัทซ์ - เมืองซาลซ์บวร์ก -  เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือบนทะเลสาบโคนิกส์เซ่ – ชมโบสถ์เซนต์บาโธโลแม – เซนต์วูล์ฟกัง – เมืองอินส์บรูค – หลังคาทองคำ – ร้านคริสตัลสวารอฟสกี้ – เมืองแซงต์กัลเลน - มหาวิหารแห่งแซงต์กัลเลน - หอสมุดแห่งมหาวิหาร (LIBRARY ABBEY) -ลูเซริ์น – อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ - สะพานไม้ชาเพล - อินเทอร์ลาเก้น - สถานีกรินเดอวาลด์ - ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe – สถานีเลาเทอร์บรุนเนน - สนามบินนานาชาติซูริค – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่  TG 971

HI-LIGHT


Day 2,

มหาวิหารเวิร์ซบวร์ก
มหาวิหารเวิร์ซบวร์ก

Day 2,

สะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค
สะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค

Day 3,

BMW WELT
BMW WELT

Day 3,

จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

Day 3,

เมืองซาลซ์บวร์ก(มรดกโลก)
เมืองซาลซ์บวร์ก(มรดกโลก)

Day 4,

ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี
ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี

Day 4,

เมืองเซนต์วูล์ฟกัง(มรดกโลก)
เมืองเซนต์วูล์ฟกัง(มรดกโลก)

Day 5,

หลังคาทองคำ(อินส์บรูค)
หลังคาทองคำ(อินส์บรูค)

Day 6,

มหาวิหารแซ็งต์กัลเลน(มรดกโลก)
มหาวิหารแซ็งต์กัลเลน(มรดกโลก)

Day 6,

อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้
อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้

Day 6,

สะพานไม้ Chapel
สะพานไม้ Chapel

Day 7,

ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา

Day 7,

Top of Europe
Top of Europe

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HILTON NUREMBERG HOTEL


มหาวิหารเวิร์ซบวร์ก


สะพานอัลเทอไมน์บรู๊ค


เมืองโรเธนบวร์ก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST


BMW


จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์


เมืองซาลซ์บวร์ก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SCALARIA HOTEL (LAKE VIEW)


ทะเลสาบโคนิกซี


โบสถ์เซนต์บาโธโลแม


เมืองเซนต์วูล์ฟกัง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RADISSON BLU HOTEL ST.GALLEN


หลังคาทองคำ


ร้านคริสตัลสวารอฟสกี้


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL INTERLAKEN


มหาวิหารแซ็งต์กัลเลน


Library Abbey


อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้


สะพานไม้ Chapel


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RADISSON BLU ZURICH AIRPORT HOTEL


จุงเฟรา


Top of Europe


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs