แพ็คเกจทัวร์


YOI TABI WINTER FLOWER(SNOW&STRAWBERRY)


Japan (6 DAYS 4 NIGHTS)

เส้นทางไฮไลท์ เที่ยวเกียวโต นาโกย่า ชมสวนนก เก็บสตรอเบอรี่ ช้อปเอ้าท์เล็ต ชมเทศกาลแสงไฟ "ซากะมิโกะ" ลานสกีเยจิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจุกุ
รหัส: CPX-180227-SAGAMIKO

เกียวโต+โยโกฮาม่า+โตเกียว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 55,900 - 35,600 -
เด็กมีเตียง 52,900 - 35,600 -
เด็กไม่มีเตียง 42,900 - 25,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 55,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ปราสาททองคินคาคุจิ(มรดกโลก) – นาโกย่า – สวนไม้ดอกตลอดปีและสวนนก – เก็บผลไม้สดสวนสตรอเบอร์รี่ - โกเท็มบะ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต  - อาบน้ำแร่ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชนิดและขาปูยักษ์ - อาบน้ำแร่ - ลานสกี “เยติสโนว์” – กิจกรรมฤดูหนาวสนุกอุปกรณ์เลื่อนบนหิมะ(รวมแล้ว) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะฮัคไค” – ศาลเจ้าฟูจิเซนเก็น – ชมเทศกาลแสงสีซากะมิโกะ - เมืองโยโกฮาม่า – โกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์นิชชิน คับนู้ดเดิ้ล – สนุกกับกิจกรรมทำคับนู้ดเดิ้ล – มหานครโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัวไม่อั้น – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน - สนุกกับการช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ เที่ยวบิน JL 707

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU REI HOTEL


Todaiji 


ฟูชิมิ อินาริ


คินคาคุจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GOTEMBA FUJINOBOUKAEN HOTEL


สวนดอกไม้และสวนนก


สตรอเบอรี่


GTB OUTLET


ขาปู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHIN-YOKOHAMA HOTEL


YETI SNOW


YETI SNOW


โอชิโนะฮัคไก


ศาลเจ้าฟูจิเซนเก็น


ILLUMINATION


ILLM.


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โกดังอิฐแดง YOKOHAMA


NISSAN CUP NOODLE


MAKING CUP NOODLE


ชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซัน


นาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.