แพ็คเกจทัวร์


CLASSIC SHIRAKAWA & WHITE SNOW MONKEY


Japan (6 วัน 4 คืน)

กิฟุ ชิราคาวะโกะ กระเช้าชินโฮตากะ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซน ลานสกีกาล่ายูซาว่า เก็บสตรอเบอร์รี่ โตเกียว ชินจูกุ
รหัส: CPX-180119-SNOW MONKEY

ชมลิงหิมะ,ลานสกีกาล่า ยูซาว่า

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 62,900 - 41,600 -
เด็กมีเตียง 59,900 - 41,600 -
เด็กไม่มีเตียง 47,900 - 29,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 - 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 62,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - จังหวัดกิฟุ - ชิราคาวะโกะ - เมืองโอคุฮิดะ - อาบน้ำแร่ - สถานีชินโฮตากะ - เพลิดเพลินกับการแช่องเซ็นเท้า - จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่มีสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น) - สนุกกับทางเดินที่มีกำแพงหิมะขนาบข้าง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าโฮตากะ - เมืองชิบุองเซ็น - อาบน้ำแร่ - ชมความน่ารักของลิงหิมะ - จังหวัดนีงาตะ - เมืองยูซาว่าองเซ็น - ชมและชิมสตรอเบอร์รี่ - ลานสกีกาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท (สนุกกับกิจกรรมหิมะ) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OKUHIDA YAKEDAKE HOTEL


ชิราคาวะโกะ


เซตปลาอิวานะ


จุดชมวิว


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGANO SHIBU ONSEN HOTEL


การแช่องเซ็นเท้า


กระเช้าสองชั้น


ภูเขาชินโฮตากะ


ศาลเจ้าโฮตากะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NIIGATA NAEBA PRINCE HOTEL


ลิงหิมะ


Snow Monkey


สตรอเบอร์รี่


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ลานสกี กาล่า ยูซาว่า


กิจกรรมหิมะ


ชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุสะ


อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.