แพ็คเกจทัวร์


UNSEEN WINTER KAWAZU SAKURA & ILLUMINATION


Japan (6 DAYS 4 NIGHTS)

ชมซากุระฤดูหนาว ตื่นตา Snow Monster มิเอะ สวนดอกไม้ ชมเทศกาลแสงไฟ เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ลานสกีฟูจิ ช้อปปิ้งโตเกียว กินขาปูยักษ์
รหัส: CPX-180217-KAWAZU

ชมซากุระฤดูหนาว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 64,900 - 44,500 -
เด็กมีเตียง 60,900 - 44,500 -
เด็กไม่มีเตียง 48,900 - 32,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 - 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 64,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซนครโอซาก้า - จังหวัดมิเอะ – ภูเขาโกะไซโช(ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) - Snow Monster - สวนนาบานะโนะซาโตะ ชมเทศกาลแสงสีเสียง - จังหวัดไอจิ - เมืองนาโกย่า – อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูหมูทอดชื่อดัง - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (ประมาณ 30 นาที) - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - ท่าเรือเฟอร์รี่ (เดินทาง 1:30 ชั่วโมง) - สัมผัสวัฒนธรรมการทานอาหารกลางวันแบบญี่ปุ่นสไตล์เบ็นโตะ - ล่องเรือเฟอร์รี่ เมืองชิโมะดะ - อาบน้ำแร่ - ชมเทศกาลมินามิซากุระและดอกนาโนะฮานะ - เก็บสตรอเบอร์รี่สด - เมืองคาวาซึ - เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว - เมืองโกเท็มบะ – พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชนิด และขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) - บ่อศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - ลานสกีฟูจิเท็น(รวมกระดานเลื่อน) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


ภูเขาโกะไซโช


Snow Monster


แสงสีเสียง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHIMODA TOKYU HOTEL


ชินกันเซ็น


่ล่องเรือเฟอร์รี่


เบนโตะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GOTEMBA FUJINOBOUKAEN HOTEL


เทศกาลมินามิซากุระ


ดอกนาโนะฮานะ


สตรอเบอร์รี่


เทศกาลคาวาซึซากุระ


โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL


บ่อศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค


สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท 


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


อิสระช้อปปปิ้งนาริตะ อิออน มอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.