แพ็คเกจทัวร์


BUSINESS CLASS WHITE SNOW MONKEY & STRAWBERRY


Japan (6 DAYS 4 NIGHTS)

บินหรูชั้นธุรกิจ (BC) เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮตากะ นากาโน่ ชมลิงแช่ออนเซน ชิมสตรอเบอร์รี่ ลานสกีกาล่ายูซาว่า โตเกียว บุฟเฟ่ต์อัพเกรดสุดหรู
รหัส: CPX-180206-BC SNOW MONKEY

บินชั้นธุรกิจ,ชมลิงหิมะ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 89,900 - 49,500 -
เด็กมีเตียง 83,900 - 49,500 -
เด็กไม่มีเตียง 69,900 - 35,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 9,900 - 9,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 89,900 - 49,500 -
เด็กมีเตียง 83,900 - 49,500 -
เด็กไม่มีเตียง 69,900 - 35,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 9,900 - 9,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 89,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางสู่ญี่ปุ่นโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) - กิฟุ - ขึ้นชมวิวถ่ายรูปหมู่บ้านบนจุดชุมวิวด้านบน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชิราคาวะโกะ - เมืองทาคายาม่า - ถนนโบราณซันมาชิซูจิ - อาบน้ำแร่ - ตลาดเช้าพื้นเมือง - สถานีชินโฮตากะ - เพลิดเพลินกับการแช่องเซ็นเท้า - ภูเขาชินโฮตากะ(ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่มีสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น) - กำแพงหิมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - จังหวัดนากาโน่ - เมืองชิบุองเซ็น - อาบน้ำแร่ - ชมความน่ารักลิงหิมะ - ชิมสตรอเบอร์รี่ - สกีรีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - ลานสกี “กาล่า ยูซาวะ” - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - พิเศษเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ขาปูยักษ์ ทาราบะญี่ปุ่น(ไม่อั้น) - เมืองใหม่โอะไดบะ - ศาลเจ้าฮิเอะ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะ อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL


ชิราคาวะโกะ


“ซันมาชิซูจิ”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YUROZUYA ANNEX YORAKUAN HOTEL


ตลาดเช้า


กระเช้า 2 ชั้น


กำแพงหิมะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YUZAWA NASPA NEW OTANI HOTEL


ลิงหิมะ


โดมน้ำแข็งอิกลู


สตรอเบอร์รี่


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO GRAND NIKKO HOTEL


"กาล่า ยูซาวะ"


ชินจูกุ


rokkasen


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าฮิเอะ


นาริตะ อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.