แพ็คเกจทัวร์


WHITE WINTER TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO (SHIN-HOTAKA ROPEWAY & STRAWBERRY)


Japan (6 วัน 4 คืน)

เกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ศาลเจ้ายาซากะ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ช้อปถนนซันมาชิซูจิ ตลาดเช้า ชมวิวภูเขาชินโฮตากะ ปราสาทมัตสึโมโต้ เก็บสตรอเบอร์รี่ โตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ อิออนมอลล์ ศาลเจ้าเมย์จิ อาบน้ำแร่ 2 คืน
รหัส: ASA-180126-WHITE

เที่ยวญี่ปุ่น, ชิราคาวะโกะ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 62,900 - 41,500 -
เด็กมีเตียง 59,900 - 41,500 -
เด็กไม่มีเตียง 47,900 - 29,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 62,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 728 – สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) - เกียวโต  วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - อิ่มอร่อยกับหม้อไฟซูโม่จังโกะนาเบะ (ไม่อั้น)  ศาลเจ้ายาซากะ - อิสระช้อปปิ้งและเดินเล่นย่านกิอง - กิฟุ - อาบน้ำแร่ - ชิราคาวะโกะ - อร่อยกับเซ็ตเมนูปลาอิวานะชื่อดังของเมืองกับร้านอาหารกลิ่นไอสไตล์กัชโช - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปถนนโบราณซันมาชิซูจิ - อาบน้ำแร่ - ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ (กระเช้าไฟฟ้าที่มีสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น) - ปราสาทอีกามัตสึโมโต้ - เก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” - ทาจิกาว่า (ชมดอกไม้ตามฤดูกาล) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว (ไม่อั้น) - ศาลเจ้าเมย์จิ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707

 

HI-LIGHT


DAY 2,

วัดน้ำใสคิโยะมิสึ
วัดน้ำใสคิโยะมิสึ

DAY 2,

ศาลเจ้ายาซากะ
ศาลเจ้ายาซากะ

DAY 2,

ย่านกิอง
ย่านกิอง

DAY 3,

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

DAY 3,

เซ็ตเมนูปลาอิวานะ
เซ็ตเมนูปลาอิวานะ

DAY 3,

ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า

DAY 3,

ช้อปปิ้งถนนซันมาชิซูจิ
ช้อปปิ้งถนนซันมาชิซูจิ

DAY 4,

ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า
ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า

DAY 4,

จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ
จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ

DAY 4,

ปราสาทอีกามัตสึโมโต้
ปราสาทอีกามัตสึโมโต้

DAY 5,

เก็บสตรอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอร์รี่

DAY 5,

สวนดอกไม้โชวะคิเน็น
สวนดอกไม้โชวะคิเน็น

DAY 5,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 6,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY 6,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GIFU GRAND HOTEL


วัดน้ำใสคิโยะมิสึ


ศาลเจ้ายาซากะ 


ย่านกิอง 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


หมู่บ้านชิราคาวะโกะ


เซ็ตเมนูปลาอิวานะ


ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า 


ช้อปปิ้งถนนซันมาชิซูจิ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MATSUMOTO BUENA VISTA


ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า 


จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ 


ปราสาทอีกามัตสึโมโต้


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


เก็บสตรอเบอร์รี่


สวนดอกไม้โชวะคิเน็น


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าเมย์จิ 


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ 


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.