แพ็คเกจทัวร์


WINTER YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN[SNOW & STRAWBERRY]


Japan (7 วัน 4 คืน)

โอซาก้า สวนสนุกโอซาก้า "ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ" นาโกย่า เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ วัดอาซากุสะ จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน อาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์
รหัส: CPX-180109-USJ SNOW

เที่ยวญี่ปุ่น, USJ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 57,900 - 36,600 -
เด็กมีเตียง 54,900 - 36,600 -
เด็กไม่มีเตียง 44,900 - 26,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 57,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ(นครโอซาก้า) - สวนสนุกโอซาก้า "ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ" - นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เก็บผลไม้สดสวนสตรอเบอร์รี่ - โกเท็มบะ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชนิดและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท (รวมกระดานเลื่อน) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” - วัดอาซากุสะ - มาคุฮาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านอิออนมาคุฮาริชินโตชิน - โอไดบะ - จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ - ชมวิวเทพีเสรีภาพ - อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 033

HI-LIGHT


DAY 2,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY 2,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY 3,

เก็บสตรอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอร์รี่

DAY 3,

ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY 3,

อาบน้ำแร่
อาบน้ำแร่

DAY 3,

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

DAY 4,

ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น

DAY 4,

ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น

DAY 4,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 5,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY 5,

ทัวร์นิกโก้
ทัวร์นิกโก้

DAY 5,

ทัวร์คามาคุระ
ทัวร์คามาคุระ

DAY 6,

วัดอาซากุซะ
วัดอาซากุซะ

DAY 6,

ชมวิวสะพานเรนโบว์
ชมวิวสะพานเรนโบว์

DAY 6,

ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้
ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HAKONE LAND


เก็บสตรอเบอร์รี่ 


ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต  


อาบน้ำแร่


บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ลานสกีฟูจิเท็น


ลานสกีฟูจิเท็น


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์นิกโก้


ทัวร์คามาคุระ


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ 


ชมวิวสะพานเรนโบว์ 


ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ 


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.