แพ็คเกจทัวร์


WINTER STARS NIGHT TOUR PARADISE IN THE SKY


Japan (6 วัน 4 คืน)

คันไซ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน เมืองอินุยาม่า ลิตเติ้ลเวิล์ด ล่องเรือไม้ยาคาตะโบราณ WINTER NIGHT TOUR STARS เก็บสตรอเบอร์รี่ ลานสกีฟูจิเท็น โตเกียว นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ พิพิธภัณฑ์โยโกฮาม่าราเม็ง วัดนาริตะซัง ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ อิออนมอล อาบน้ำแร่
รหัส: CPX-180119-STARS

เที่ยวญี่ปุ่น, USJ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 66,900 - 45,600 -
เด็กมีเตียง 63,900 - 45,600 -
เด็กไม่มีเตียง 49,900 - 31,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 - 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 66,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ - สวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” - นาโกย่า- เมืองอินุยาม่า - ลิตเติ้ลเวิล์ด - เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือไม้ยาคาตะโบราณ - เดินเล่นเมืองเก่าทสึมาโงะ - เมืองฮิรุกามิองเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (พิเศษทัวร์ช่วงค่ำหลังอาหารเย็น “WINTER NIGHT TOUR STARS”) - เก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว “ลานสกีฟูจิเท็น” - มหานครโตเกียว - เมืองคามาคุระ – นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึกลางแจ้ง - พิพิธภัณฑ์โยโกฮาม่าราเม็ง-โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - วัดนาริตะซัง - อิสระช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707

 

HI-LIGHT


DAY02,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY02,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY02,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY03,

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งลิตเติ้ลเวิล์ด
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งลิตเติ้ลเวิล์ด

DAY03,

ล่องเรือไม้ยาคาตะโบราณ
ล่องเรือไม้ยาคาตะโบราณ

DAY03,

WINTER NIGHT TOUR
WINTER NIGHT TOUR

DAY04,

เก็บสตรอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอร์รี่

DAY04,

ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น

DAY04,

ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น

DAY05,

นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ
นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ

DAY05,

พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

DAY05,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY06,

วัดนาริตะซัง
วัดนาริตะซัง

DAY06,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGANO HIRUGAMI TENSHIN HOTEL


พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งลิตเติ้ลเวิล์ด


ล่องเรือไม้ยาคาตะโบราณ


WINTER NIGHT TOUR


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


เก็บสตรอเบอร์รี่


ลานสกีฟูจิเท็น


ลานสกีฟูจิเท็น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ


พิพิธภัณฑ์ราเม็ง


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซัง


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.