แพ็คเกจทัวร์


WINTER HOKKAIDO HI-LIGHT SNOW PROMOTION


Japan (6 วัน 4 คืน)

ฮอกไกโด โนะโบะริเบะทสึ หุบเขานรกจิโกะคุดานิ หมู่บ้านนินจา ลานสกีรุสึทสึ โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ ที่ทำการรัฐบาลเก่า โรงงานช็อคโกแล็ค โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ โดราเอะม่อนสกายพาร์ค อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน อาบน้ำแร่
รหัส: CPX-180109-RUSUTSU

เที่ยวฮอกไกโด

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 49,900 - 26,000 -
เด็กมีเตียง 46,900 - 26,000 -
เด็กไม่มีเตียง 39,900 - 19,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 49,900 - 26,000 -
เด็กมีเตียง 46,900 - 26,000 -
เด็กไม่มีเตียง 39,900 - 19,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 49,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย - เที่ยวบินที่ TG 670- เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ - เมืองโนะโบะริเบะทสึ - หุบเขานรกจิโกะคุดานิ - หมู่บ้านนินจา “ดาเตะจิดาอิมุระ” อร่อยกับเซ็ตหม้อไฟทะเลเดือด - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ - ลานสกี รุสึทสึ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท - สนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรม ฤดูหนาวตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่ากิจกรรม) - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณที่เหลือเพียง 1 ใน 2 ของโลก - ซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน(ไม่มีรถโค้ช) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า 1 วัน - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค - ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ” - อิ่มอร่อยกับราเม็งขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งเอาท์เล็ตมิตซุย - เมืองชิโตเซะ  โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด - โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค - สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เที่ยวบินที่ TG 671

HI-LIGHT


DAY02,

หุบเขานรกจิโกะคุดานิ
หุบเขานรกจิโกะคุดานิ

DAY02,

หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ
หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ

DAY02,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

DAY03,

ลานสกี รุสึทสึ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท
ลานสกี รุสึทสึ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท

DAY03,

ลานสกี รุสึทสึ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท
ลานสกี รุสึทสึ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท

DAY03,

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ

DAY03,

หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

DAY04,

ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโรสเตชั่น
ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโรสเตชั่น

DAY04,

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

DAY04,

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

DAY05,

ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด
ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด

DAY05,

โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ”
โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ”

DAY05,

โดราเอะม่อนสกายพาร์ค
โดราเอะม่อนสกายพาร์ค

DAY05,

โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด
โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE TOYA SUN PALACE HOTEL


หุบเขานรกจิโกะคุดานิ


หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


ลานสกี รุสึทสึ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท


ลานสกี รุสึทสึ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท 


คลองโอตารุ


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโรสเตชั่น


ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHITOSE AIR TERMINAL HOTEL


ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด


โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ”


โดราเอะม่อนสกายพาร์ค


โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.