แพ็คเกจทัวร์


CLASSIC TAKAYAMA SHIRAKAWA & WHITE SNOW MONKEY


Japan (6 วัน 4 คืน)

นาโกย่า กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า ตลาดเช้าพื้นเมือง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ ชมความน่ารักของลิงหิมะ ชิมสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์เจ้าหญิงเอะจิโกะ สนุกกับกิจกรรมหิมะ ลานสกีกาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ
รหัส: CPX-180102 SNOW MONKEY

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 738 - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นครนาโกย่า)  จังหวัดกิฟุ - ชิราคาวะโกะ - อิ่มอร่อยกับเซ็ตปลาอิวานะชื่อดังของเมืองกับร้านอาหารกลิ่นไอสไตล์กัชโช - ขึ้นจุดชมวิวด้านบนถ่ายรูปหมู่บ้าน - ชมบ้านตัวอย่างในหมู่บ้านมรดกโลกที่ปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำกินและอยู่อาศัย - เมืองทาคายาม่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - ตลาดเช้าพื้นเมือง - สถานีชินโฮตากะ (เดินทาง 1:30 ชั่วโมง)   เพลิดเพลินกับการแช่องเซ็นเท้า - จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่มีสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น) - ท้าทายความหนาว และสนุกกับทางเดินที่มีกำแพงหิมะขนาบข้าง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - จังหวัดนากาโน่  เมืองชิบุองเซ็น - อาบน้ำแร่ - ชมความน่ารักของลิงหิมะ (ขึ้นกับสภาพอากาศและธรรมชาติของลิง) - จังหวัดนีงาตะ - เมืองยูซาว่าองเซ็น - ชมและชิมสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์เจ้าหญิงเอะจิโกะ (มีที่เดียว) - นาเอะบะ(ลานสกี) - ลานสกีกาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท (สนุกกับกิจกรรมหิมะ) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ (นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์) - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707

HI-LIGHT


DAY02,

จุดชมวิวด้านบนเนินเขาชิโระยาม่า
จุดชมวิวด้านบนเนินเขาชิโระยาม่า

DAY02,

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

DAY02,

อิ่มอร่อยกับเซ็ตปลาอิวานะชื่อดัง
อิ่มอร่อยกับเซ็ตปลาอิวานะชื่อดัง

DAY03,

ตลาดเช้าพื้นเมือง
ตลาดเช้าพื้นเมือง

DAY03,

แช่องเซ็นเท้า
แช่องเซ็นเท้า

DAY03,

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ

DAY03,

กำแพงหิมะ
กำแพงหิมะ

DAY04,

ลิงหิมะ
ลิงหิมะ

DAY04,

ลิงหิมะ
ลิงหิมะ

DAY04,

ชิมสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์เจ้าหญิงเอะจิโกะ
ชิมสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์เจ้าหญิงเอะจิโกะ

DAY05,

ลานสกีกาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท
ลานสกีกาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท

DAY05,

สนุกกับกิจกรรมหิมะ
สนุกกับกิจกรรมหิมะ

DAY05,

ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งชินจูกุ

DAY06,

วัดอาซากุสะ
วัดอาซากุสะ

DAY06,

ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GIFU TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


จุดชมวิวด้านบนเนินเขาชิโระยาม่า


หมู่บ้านชิราคาวะโกะ


อิ่มอร่อยกับเซ็ตปลาอิวานะชื่อดัง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGANO SHIGA KOGEN SUN VALLEY HOTEL


ตลาดเช้าพื้นเมือง


แช่องเซ็นเท้า


ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ


กำแพงหิมะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NIIGATA NAEBA PRINCE HOTEL


ลิงหิมะ


ลิงหิมะ


ชิมสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์เจ้าหญิงเอะจิโกะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SHINAGAWA PRINCE HOTEL


ลานสกีกาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท


สนุกกับกิจกรรมหิมะ


ช้อปปิ้งชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุสะ


ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.