แพ็คเกจทัวร์


WHITE WINTER TAKAYAMA & SHIN-HOTAKA IN NEW YEAR


Japan (7 วัน 4 คืน)

เกียวโต ปราสาทเงินกิงคาคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ วัดเซ็นโคจิ ฟาร์มวาซาบิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะ เก็บสตรอเบอร์รี่ ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท ศาลเจ้าเมย์จิ ช้อปปิ้งชินจูกุ มิตซุยเอาท์เล็ท อิออน ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่
รหัส: CPX-171229-White NY

เที่ยวญี่ปุ่น, ช่วงปีใหม่

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 79,900 - 48,400 -
เด็กมีเตียง 75,900 - 48,400 -
เด็กไม่มีเตียง 62,900 - 35,400 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 - 8,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 79,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินไทยเที่ยวบิน TG 622 - สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) - เกียวโต ปราสาทเงินกิงคาคุจิ (มรดกโลก) - อิ่มอร่อยกับจังโกะนาเบะบุฟเฟ่ต์หม้อไฟซูโม่เนื้อหมูอย่างดี (ไม่อั้น) - ศาลเจ้ายาซากะ - อิสระช้อปปิ้งและเดินเล่น “ย่านกิอง” ย่านสาวงามแห่งญี่ปุ่น - กิฟุ - เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการทาคายาม่า - ภูเขาชินโฮตากะ (กระเช้าไฟฟ้าที่มีสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น) – จังหวัดนากาโนะ – วัดเซ็นโคจิ – มัตซึโมโต้ – ฟาร์มวาซาบิ – โกเท็มบะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู (ไม่อั้น) – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะ - เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์รี่ - ยามานาชิ - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว “ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท” (รวมกระดานเลื่อน) - มหานครโตเกียว - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์ไม่อั้น - ศาลเจ้าเมย์จิ - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - มาคุฮาริ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท - “อิออน มาคุฮาริ ชินโตชิน” - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  เที่ยวบินที่ TG 661

HI-LIGHT


DAY02,

ปราสาทเงินกิงคาคุจิ
ปราสาทเงินกิงคาคุจิ

DAY02,

ศาลเจ้ายาซากะ
ศาลเจ้ายาซากะ

DAY02,

ย่านกิอง
ย่านกิอง

DAY03,

ที่ว่าการทาคายาม่า
ที่ว่าการทาคายาม่า

DAY03,

ขึ้นกระเช้าภูเขาชินโฮตากะ
ขึ้นกระเช้าภูเขาชินโฮตากะ

DAY04,

วัดเซ็นโคจิ
วัดเซ็นโคจิ

DAY04,

ฟาร์มวาซาบิ
ฟาร์มวาซาบิ

DAY04,

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

DAY05,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค

DAY05,

เก็บสตรอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอร์รี่

DAY05,

ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท
ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท

DAY05,

อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน

DAY06,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY06,

ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งชินจูกุ

DAY06,

ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท
ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท

DAY06,

อิออน มาคุฮาริ ชินโตชิน
อิออน มาคุฮาริ ชินโตชิน

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GIFU MIYAKO HOTEL


ปราสาทเงินกิงคาคุจิ


ศาลเจ้ายาซากะ


ย่านกิอง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGANO KOKUSAI 21 HOTEL


ที่ว่าการทาคายาม่า


ขึ้นกระเช้าภูเขาชินโฮตากะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GOTEMBA FUJINOBOKAEN HOTEL


วัดเซ็นโคจิ


ฟาร์มวาซาบิ


บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค


เก็บสตรอเบอร์รี่


ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท


อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าเมย์จิ


ช้อปปิ้งชินจูกุ


ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท


อิออน มาคุฮาริ ชินโตชิน


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.