แพ็คเกจทัวร์


UNSEEN SAGA & ILLUMINATION HUIS TEN BOSCH NEW YEAR


Japan (7 วัน 5 คืน)

เที่ยวไฮไลท์คิวชู ชมเทศกาลแสงไฟ Huis Ten Bosch เดินเล่นเมืองน่ารักยูฟุอิน เมืองอิมาริ เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต อร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมซอฟดริ๊งค์ไม่อั้น
รหัส: CPX-171226-LIGHTS

เที่ยวคิวชู..ปีใหม่

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 83,700 - 58,900 -
เด็กมีเตียง 77,700 - 58,900 -
เด็กไม่มีเตียง 60,700 - 41,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 10,900 - 10,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 83,700 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 - สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ - จังหวัดคิทสึคิ - กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน – เดินเล่นในเมืองโบราณ – เมืองตากอากาศเบ็ปปุ – เปิดประสบการณ์อบทรายร้อน - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - บ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ (บ่อทะเล) - ยูฟุอิน – เดินเล่นในหมู่บ้าน  ยูฟุอิน – เมืองคุซู - สะพานแขวนสูงและยาวสุดในญี่ปุ่นโคโคโนะเอะยูเมะ - นางาซากิ - พักค้างคืนในรีสอร์ทเฮ้าส์เท็นบอช – ชมเทศกาลแสงสีเสียง “Huis Ten Bosch The Kingdom of Lights 2017” - อิสระเที่ยวชมหมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอชรีสอร์ทแห่งดอกไม้ – เมืองอิมาริ – ซากะ – โอะคาวาจิยาม่า – หมู่บ้านโบราณเซรามิคอิมาริ – เมืองคะชิมะ  - ศาลเจ้า ยูโตคุ อินาริ – เมืองฟุคุโอะกะ – อิสระช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ - บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู หมู เนื้อ พร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งก์(ไม่อั้น) – ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังงุ – อิสระช้อปปิ้งโทสุ เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งในย่านเท็นจิน – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปูสึไวพร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งก์(ไม่อั้น) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 649

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม BEPPU WAN ROYAL HOTEL


กิโมโน


เมืองโบราณ


อบทรายร้อน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HUIS TEN BOSCH WATERMARK HOTEL


บ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ


ยูฟุอิน


สะพานแขวนสูง


The Kingdom of Lights


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IMARI FOREST INN


รีสอร์ทดอกไม้


HTB


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA LEO PALACE HAKATA HOTEL


หมู่บ้านโบราณเซรามิค


ยูโตคุอินาริ


คาแนลซิติ้


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA LEO PALACE HAKATA HOTEL


เอ้าท์เล็ต


ดาไซฟุ เท็มมังงุ


เท็นจิน


บุฟเฟต์ปิ้งย่างขาปูสึไว


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.