แพ็คเกจทัวร์


YOI TABI WORLD HERITAGE NEW YEAR


Japan (6 วัน 4 คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น ส่งท้ายปี เที่ยวเมืองเกียวโต นั่งชินกันเซน ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลานสกีฟูจิเทน อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม วัดนาริตซัง กินขาปูยักษ์
รหัส: CPX-171226-SNOW

ปิดการจอง

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 66,700 - 37,200 -
เด็กมีเตียง 59,700 - 37,200 -
เด็กไม่มีเตียง 49,700 - 27,200 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 66,700 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินไทยเที่ยวบิน TG 622 - - สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) - นารา นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - เกียวโต - พลับพลาทองคินคาคุจิ (มรดกโลก)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า - อิ่มอรอ่ยกับเซ็ตเมนูหมูทอดชื่อดังของเมืองนาโกย่า - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท (รวมกระดานเลื่อน) - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว (บุฟเฟ่ต์) - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” - วัดนาริตะซัน - อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677 

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


พระไดบุทสึ


คินคาคุจิ


ฟูชิมิ อินาริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


รถไฟชินกันเซน


เอ้าท์เล็ต


ขาปู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โอะชิโนะฮัคไก


ลานสกี


ชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ช้อปปิ้ง


TDS


TDL


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซัน


อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.