แพ็คเกจทัวร์


YOI TABI 2 THEME PARKS NEW YEAR


Japan (6 วัน 4 คืน)

เที่ยว 2 สวนสนุก รับปีใหม่ USJ & Tokyo Disneyland นั่งชินกันเซน ช้อปปิื้งเอ้าท์เลต ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลานสกีฟูจิเทน วัดนาริตะซัน
รหัส: CPX-171226-2THEME

ทัวร์ญี่ปุ่น,ปีใหม่

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 70,700 - 41,200 -
เด็กมีเตียง 63,700 - 41,200 -
เด็กไม่มีเตียง 53,700 - 31,200 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 70,700 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินไทยเที่ยวบิน TG 622 - สนามบินนานาชาติคันไซ - สวนสนุก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” - นาโกย่า - อิ่มอรอ่ยกับเซ็ตเมนูหมูทอดชื่อดังของเมืองนาโกย่า- นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (นาน 30 นาที) – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวลานสกีฟูจิเท็นสโนว์ (รวมกระดานเลื่อน) ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูชาบู (บุฟเฟ่ต์) - สวนสนุกระดับโลก “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” - ชมสุดยอดความ อลังการโชว์แสงสีเสียง “อิเล็คทริค พาเหรด” - วัดนาริตะซัน – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


USJ


มินเนี่ยน


HARRY POTTER


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


ชินกันเซน


พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต


ขาปู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โอะชิโนะฮัคไก


ลานสกี


ชินจูกุ


ชาบูชาบู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ดิสนีย์แลนด์


อิเล็คทริคพาเหรด


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซัน


อิออนช้อปปิ้งมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.