แพ็คเกจทัวร์


2 ISLANDS OF JAPAN ROMANTIC AUTUMN


Japan (7 วัน 4 คืน)

มาใหม่!! เที่ยว 2 เกาะชิโคขุ เกาะฮอนชู โกเบ สะพานอาคาชิไคเคียว นารุโตะ ล่องเรือชมน้ำวน คากาวะ สวนริทสึริน โคโตฮิระ เรียนทำเส้นอุด้ง “โคนัน” ศาลเจ้าบันไดพันขั้น คลองคุราชิกิ สวนโคะราคุเอ็น แต่งชุดกิโมโน โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
รหัส: CPX-171208-2 ISLANDS

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางสายการบินแห่งชาติโดยการบินเจแปน เที่ยวบินที่ JL 728 – สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) - โกเบ  สะพานอาคาชิไคเคียว - เกาะชิโคขุ - โทคุชิม่า - นารุโตะ - ล่องเรือชมน้ำวนในระยะประชิด (ขึ้นกับสภาพอากาศ) - คากาวะ - สวนริทสึริน - โคโตฮิระ  อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - ศาลเจ้าบันไดพันขั้น “คมปิระซัง” - เรียนทำเส้นอุด้ง จากการ์ตูนเรื่อง “โคนัน” – เกาะฮอนชู – เส้นทางด่วนพิเศษเซโตะ – เมืองโบราณ - คลองคุราชิคิ - โอคายาม่า - สวนโคะราคุเอ็น - เฮียวโกะ - ปราสาทนกกระสาขาวฮิเมย์จิ - นครโอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – เปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน – สะพานโทเกะทสึเคียว – สวนป่าไผ่ – อิสระช้อปปิ้งเดินเล่นย่านอาราชิยาม่า – ตลาดเช้าคุโรมง – อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม – คันไซ – อิสระช้อปปิ้งย่านอิออนมอลล์  สนามบินนานาชาติคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)เที่ยวบินที่ JL 727

HI-LIGHT


DAY02,

สะพานอาคาชิไคเคียว
สะพานอาคาชิไคเคียว

DAY02,

ล่องเรือชมน้ำวนนารุโตะ
ล่องเรือชมน้ำวนนารุโตะ

DAY02,

สวนริทสึริน
สวนริทสึริน

DAY03,

คมปิระซัง
คมปิระซัง

DAY03,

ทำอุด้ง
ทำอุด้ง

DAY03,

 คลองคุราชิคิ
คลองคุราชิคิ

DAY04,

 สวนโคระคุเอ็น
สวนโคระคุเอ็น

DAY04,

ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ

DAY04,

สวนโคระคุเอ็น
สวนโคระคุเอ็น

DAY05,

แต่งชุดกิโมโน
แต่งชุดกิโมโน

DAY05,

สะพานโทเกะทสึเคียว
สะพานโทเกะทสึเคียว

DAY05,

สวนป่าไผ่
สวนป่าไผ่

DAY05,

ชุดไคเซกิ
ชุดไคเซกิ

DAY06,

 ตลาดเช้าคุโรมง
ตลาดเช้าคุโรมง

DAY06,

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY06,

 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

DAY06,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KAGAWA KOTOHIRA GRAND HOTEL


สะพานอาคาชิไคเคียว


ล่องเรือชมน้ำวนนารุโตะ


สวนริทสึริน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OKAYAMA ANA CROWNE HOTEL


คมปิระซัง


ทำอุด้ง


คลองคุราชิคิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA GRANVIA HOTEL


สวนโคระคุเอ็น


ปราสาทฮิเมจิ


สวนโคระคุเอ็น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA GRANVIA HOTEL


แต่งชุดกิโมโน


สะพานโทเกะทสึเคียว


สวนป่าไผ่


ชุดไคเซกิ


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดเช้าคุโรมง


ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.